KOULUTUS                           

Tältä sivustolta löydät lisätietoa nuorille tarkoitetuista koulutuksista Riihimäen seurakunnassa.
Jos haluat nähdä kuinka opintopisteytys menee kussakin koulutuksessa ja olet kiinnostunut
hyödyntämään koulutuksen tuomaa antia tulevissa opinnoissasi, olet oikeassa paikassa.

Koulutus on helpoimpia ja nopeimpia tapoja kehittää innostusta, osaamista ja motivaatiota.
Seurakunnan kouluikäistentyö ja nuorisotyö järjestävät monenlaista koulutusta nuorille. 

Isosena ja kerhonohjaajana toimimiseen on koulutukset, jotka on käytävä ennen kuin voi
toimia kyseisessä tehtävässä.

 

Riihimäen seurakunnan nuorten koulutusjärjestelmä

Koulutusjärjestelmällä haluamme aktivoida nuoria kouluttautumaan kerhon- ja ryhmänohjaajiksi ja
kehittämään omia taitojaan. Koulutusten avulla varmistumme siitä, että eri rooleissa toimivilla nuorilla 
on tehtäväänsä tarvittava osaaminen.

Koulutuskokonaisuudet sisältävät ne asiat, mitä tehtävässä toimivan nuoren tulee osata.
Löydät koulutuskokonaisuuden kuvauksesta lisätietoa jokaisesta koulutuksesta ja siitä,
mitä kouluttautujan tulisi hallita ennen koulutuskokonaisuuden suorittamista. Lisäksi kuvauksessa
kerrotaan koulutuksen kohderyhmä, vaadittavat opintosuoritukset sekä yleiskuvaus koulutuksen sisällöstä

Koulutuskartasta löydät kaikki koulutusjärjestelmään kuuluvat koulutukset osaamisalueittain.
Moduulikartasta näet koulutuksiin kuuluvat moduulit. Tutustu myös koulutusjärjestelmän
pikaoppaaseen ja kysymykset ja vastaukset -dokumenttiin.

 

Pikaopas koulutusjärjestelmään 2020 
Sisältökartta pisara 2023

Digitaalinen osaamiskiekko

 

Perustaso

Perustason koulutuksen tavoitteena on, että kouluttautuja ymmärtää ryhmänohjauksen
perusteet ja saa valmiuksia toimia ryhmänohjaajana

Syventävä taso

Syventävän koulutuksen tavoitteena on, että kouluttautuja osaa soveltaa taitojaan
ryhmän- tai kerhonohjaajana. Osallistuja osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa omassa tehtävässään.

Jatkotaso

Jatkotason koulutuksen tavoitteena on, että kouluttautuja ymmärtää isännän/emännän/konkarin
tehtävät ja osaa toimia tehtävien mukaisesti leiriolosuhteissa

Muut koulutukset tai kurssit

Nuorten ihmissuhdekurssi (NUISKU)