Riihimäen seurakunta tukee

 

Ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vahvoja yhteisöjä Etiopiassa

(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa naisten säästöluotto-osuuskunnan jäseniä puuvillaa kehräämässä.

 

Vuoden 2022 alussa nimikkokohteemme laajeni. Vuoden 2021 loppuun asti tuimme Habrun ja Legehidan alueen naisten voimaannuttamista. Nyt hanke on yhdistetty samalla alueella toimivaan Ilmastonmuutoksen torjunta ja vahvat yhteisöt -hankkeeseen. Painopiste on vaihtunut naisista ilmantonmuutokseen sopeutumiseen, mutta naisten, nuorten ja vammaisten aseman ja tulonsaantimahdollisuuksien edistäminen on edelleen osa tätäkin hanketta.

Vuoden 2021 raportissa kerrotaan Naisten voimaannuttamishankkeen tuloksista mm. näin: "Hanke on vahvistanut naisten vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä jäsenten itsetuntoa, parantamalla naisten taloudellista riippumattomuutta, parantamalla eri sukupuolten välisiä suhteita kotitaloudessa ja vahvistamalla naisten pääsyä johtavaan asemaan paikkakunnalla ja piiritasolla. Perheväkivalta on vähentynyt samoin kuin seksuaalinen väkivalta ja varhaiset avioliitot. Omatoimiryhmien ansiosta naisten taloudellinen haavoittuvuus on vähentynyt."

Hankkeessa rakennetut pienkastelujärjestelmät ovat parantaneet 298 kotitalouden toimeentuloa. Pienkastelujärjestelmien ansiosta kotitalouksien tuottavuus ja kokonaistuotanto ovat huomattavasti suuremmat kuin pelkästään sateiden varassa olevien tilojen tuottavuus.

Katso lisää:https://app.seidat.com/presentation/shared/WPECH2eiTNq8Ji6d7/0/0

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Kuva kummilapsihankkeen tapaamisesta.

Orpolapsityössä orvoksi tai puoliorvoksi jääneitä lapsia tuetaan perheissä. Työssä toimitaan yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Orpolapsityön piirissä on yhteensä noin 250 orpolasta, joista monilla on suomalainen kummi. Perheissä lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä. Perheille maksetaan kuukausittain ruokaraha ja vuosittain koulupuku ja koulukengät sekä vaihtelevasti jokin muu tarpeellinen koulutarvike. Sairaudenhoidossa tuetaan tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan.
 

Yksi vaihe orpotyössä on päättynyt. Matongon orpokodin lapset on saatu sijoitettua sukulaistensa luokse ja kaksi lasta siirtyi vielä odottamaan perheisiin muuttoa toiseen orpokotiin. Muistetaan kaikkia näitä lapsia  rukouksissamme, kuin myös orpokodin henkilökuntaa, jotka palvelivat osa kymmeniä vuosia. 

Orpotyö ei ole ohitse, vaan jatkuu edelleen kummilapsihankkeena. Hankkeessamme on noin 250 eri-ikäistä lasta, joita saamme olla tukemassa suomalaisten ystävien avulla monin tavoin elämässä. Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme!
- Rukouskirjeestä elokuussa 2022

Katso lisää orpolapsityöstä: 

https://www.facebook.com/kolmellamantereella/

https://www.taivaallinenlahja.fi/kummilapsityo

https://www.taivaallinenlahja.fi/marja-ochieng

sähköposti: marja.ochiengATsley.fi

 

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva Nepalin avioparikoulutuksesta.

 

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

 

Perhetyön koulutukset ovat lisänneet perheiden hyvinvointia mm. kommunikoinnin, kunnioituksen ja tasa-arvon kautta. Verkkokursseille on päässyt osallistumaan myös sellaisia ihmisiä, joille matkustaminen koulutukseen olisi ollut mahdotonta.

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

 

Raamattutyötä Kiinassa


(Suomen Pipliaseura)

Kuvassa kiinalainen nainen omankielinen Raamattu kädessään.

 

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.
​​​​​​

Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

Raamattu omalla kielellä vahvistaa vähemmistökielisten ihmisten identiteettiä ja innostaa lukemaan opettelua. Lukutaito auttaa selviämään myös ympäristössä paremmin, kun ymmärtää esim. tienviittoja ja lääkepakkausten merkintöjä.

Katso lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/piplia/2015/01/Kiinan_monet_kasvot_PowerPoint_esitys.pdf

Vuoden 2021 aikana Pipliaseurojen tuki mahdollisti yhteensä 337 981 edullisen Raamatun painamisen Kiinassa. Ilmaisia Raamattuja jaettiin 65 790 kappalsetta. Lisäksi painettiin ja jaettiin katolisia Raamattuja yli 80 000 kpl. Raamattutoimituksia on edelleen vaikeuttanut osissa alueista pandemiarajoitukset. Jakamatta jääneet Raamatut toimitetaan vuoden 2022 puolella.

          ​

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä Kolumbiassa
(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa kummioppilas Melissa kotonaan Caracolissa.

Moni lapsi Kolumbiassa on pudonnut pois virallisesta koulujärjestelmästä maan sisäisen pakolaisuuden tai taloudellisten resurssien puutteen johdosta. Peruskoulun jälkeen opiskelu on erittäin kallista, eikä ilmaisia toisen asteen ja yliopistotason opintoja ole saatavilla.

Kolumbian ev.lut. kirkon kanssa parannamme lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia antamalla heille koulutuksen kautta paremmat valmiudet elämään. Jotta nuoret voisivat todella muuttaa omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää, on erittäin tarpeellista tukea myös toisen asteen koulutusta sekä yliopisto-opiskelua.

Vuonna 2021 yhteensä 58 alakoululaista ja 113 yläkoululaista ja lukiolaista osallistui virtuaalisiin lastensuojelukoulutuksiin. Lisäksi 184 henkilöä osallistui yliopisto-opiskelijoille sekä alakoululaisten ja yläkoululaisten/lukiolaisten vanhemmille järjestettyihin koulutuksiin.

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/m6gWv5w5pQ9E9e8oB/0/0

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt