Riihimäen seurakunta tukee

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä Kolumbiassa

(Suomen Lähetysseura)

Koulutyttö kirjan ääressä

Kuvassa Emily-tyttö istuu tekemässä läksyjä.

Moni lapsi Kolumbiassa on pudonnut pois virallisesta koulujärjestelmästä maan sisäisen pakolaisuuden tai taloudellisten resurssien puutteen johdosta. Peruskoulun jälkeen opiskelu on erittäin kallista, eikä ilmaisia toisen asteen ja yliopistotason opintoja ole saatavilla.

Kolumbian ev.lut. kirkon kanssa parannamme lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia antamalla heille koulutuksen kautta paremmat valmiudet elämään. Jotta nuoret voisivat todella muuttaa omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää, on erittäin tarpeellista tukea myös toisen asteen koulutusta sekä yliopisto-opiskelua.

Vuonna 2020 yhteensä 132 tablettitietokonetta hankittiin kummioppilaiden perheisiin. Ne auttavat monia jatkamaan opintoja koronarajoitusten aikana.

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/m6gWv5w5pQ9E9e8oB/0/0

 

Habrun ja Legehidan alueen naisten voimaannuttamista Etiopiassa

(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa naisten säästöluotto-osuuskunnan jäseniä puuvillaa kehräämässä.

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalouden tuottavuutta alueella ja lisätä naisten toimeentulomahdollisuuksia. Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/papfekTBrqerSv8vQ/0/0Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Habrun alueen työ jouduttiin marraskuussa 2021 keskeyttämään turvallisuussyistä, kun Tigrayn alueen sotilaallinen konflikti levisi sinnekin. Osa naisista ja lapsista pakeni siinä yhteydessä eteläiseen Etiopiaan. Joulukuussa saimme Etiopiasta helpottavan tiedon, että maan tilanne on ottanut askeleita parempaan suuntaan. "Maan pohjoisosista paenneet suunnittelivat paluuta koteihinsa, mutta kuluu vielä pitkään, että elinolosuhteen normalisoituvat. Sähköt ja vedet ovat poikki laajalti, ja taistelijat ovat tuhonneet koteja, kouluja, sairaaloita ja tieverkostoa."

Kehitysyhteistyön käyttämättä jääneet rahat suunnattiin humantääriseen apuun ihmisille, jotka olivat joutuneet jättämään kotinsa. Seurakunnilta (mm. Riihimäeltä) v. 2021 konfliktin takia käyttämättä jääneet varat jaettiin hätäapuna alueen hiippakuntien työntekijöille, jotka menettivät konfliktissa kotinsa ja omaisuutensa.

Tammikuussa 2022 saapuneessa tiedotteessa Suomen Lähetysseurasta kerrotaan, että Tigrayn alueella konflikti ja hallituksen joukkojen tekemät ilmaiskut vielä jatkuvat. "Konfliktin osapuoliin kuitenkin kohdistuu suuri paine rauhanneuvotteluiden aloittamiseksi." Lähetysseuran yhteistyöjärjestöjen työntekijät ovat palanneet tai palaamassa koteihinsa maan pohjoisosiin. "Toimistoja ja kirkon tiloja on ryöstetty, kuten myös Lähetysseuran Dessiessä sijaitseva vierastalo. Huojentavaa on kuitenkin se, että tämänhetkisen tietomme mukaan kaikki työntekijät ja kummilapsemme ovat kunnossa".

Käymälärakennuksen ja viemäröinnin rakentamisen ansiosta tyttöjen hygienia- ja saniteettiolosuhteet ovat parantuneet.

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Kuvassa yhteyshenkilömme Maikki Ochieng kenialaisten lasten kanssa.

Matongon orpokoti toimii yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa. Jokaisen lapsen kohdalla tavoite on, että lapsi ei asuisi kauan orpokodilla, vaan pääsisi mahdollisimman nopeasti palaamaan sukunsa pariin. Joskus näin käy piankin, joskus lapset asuvat vuosia orpokodilla.

Orpolapsityön piirissä on myös noin 500 orpolasta, joilla on suomalainen kummi. Lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä.

Katso lisää: https://www.facebook.com/kolmellamantereella/

Kiitämme nykytekniikasta, joka mahdollistaa työmme jatkumisen tällaisenakin aikana ainakin jollain tasolla. Perheille on pystytty maksamaan normaali kuukausittainen avustus ja työntekijöillemme palkka. Olemme myös pystyneet maksamaan sairaalakuluja lasten sairastellessa eli maksuliikenne on ollut kunnossa.

Mutta kaikenlainen henkilökohtainen kohtaaminen on ollut minimissä näiden kuukausien aikana. Puhelinkeskustelut ovat osittain sitten olleet korvaamassa näitä kohtaamisia.

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva Nepalin avioparikoulutuksesta.

 

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

 

Perhetyön koulutukset ovat lisänneet perheiden hyvinvointia mm. kommunikoinnin, kunnioituksen ja tasa-arvon kautta. Verkkokursseille on päässyt osallistumaan myös sellaisia ihmisiä, joille matkustaminen koulutukseen olisi ollut mahdotonta.

​​​​​​​Vuonna 2020 n. 850 perhettä sai hätäapuna mm. ruokaa, hygieniatarvikkeita ja peitteitä koronapandemian vuoksi.

​​​​​​​

Raamattutyötä Kiinassa


(Suomen Pipliaseura)

Kuvassa kiinalainen nainen omankielinen Raamattu kädessään.

 

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.

 

Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

 

Katso lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/piplia/2015/01/Kiinan_monet_kasvot_PowerPoint_esitys.pdf

Vuonna 2020 joillakin alueilla raamattutoimituksia ei saatu loppuun pandemian ja heinä-elokuun tulvien vuoksi. Raamattuja aiotaan toimittaa niihin myöhemmin. Kirkoille, jotka ovat menettäneet Raamattuja tulvien vuoksi, on tähän mennessä toimitettu 13 200 Raamattua.

Kristillistä satelliittitelevisiotyötä SAT-7:n kanavilla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

(Medialähetys Sanansaattajat)

Kuvassa kaksi tyttöä tv-kameran edessä.

 

SAT-7 tuottaa ympärivuorokautista ohjelmaa neljällä kanavalla kolmella eri kielellä. Se on läsnä sellaisessa osassa maailmaa, jossa ihmisillä on edelleenkin hämmästyttävän vähän tai ei lainkaan keinoja päästä kristinuskon sanoman piiriin. Ohjelmissa esiintyy vain paikallisia ihmisiä. He rohkaisevat ohjelmissa kristittyjä ja opettavat heitä elämään Kristuksen todistajina ei-kristityssä maassa. 

 

Katso lisää: https://sansa.fi/tag/sat-7/

Tänä vuonna SAT-7:n ensimmäisen ohjelman lähettämisestä tulee kuluneeksi 25 vuotta. SAT-7 oli
tienraivaaja, kun perustimme ensimmäisen kristillisen satelliittikanavan, joka lähetti ohjelmaa Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. Tienraivaajia olemme taaskin. Tänä vuonna perustimme SAT-7 suoratoistopalvelun, joka on kristillisellä sisällöllä alueemme ensimmäinen.

Olen kiitollinen siitä, että vielä 25 vuoden jälkeen rukous ja kristittyjen yhteys ovat edelleen keskeisiä
työssämme, ja että juuremme ovat edelleen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kirkoissa.

          - toiminnanjohtaja Rita El-Mounayer, SAT-7 Uutisia 1 / 2021

 

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt

​​​​​​​