Riihimäen seurakunta tukee

 

Ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vahvoja yhteisöjä Etiopiassa

(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa naisten säästöluotto-osuuskunnan jäseniä puuvillaa kehräämässä.

 

Vuoden 2022 alussa nimikkokohteemme laajeni. Vuoden 2021 loppuun asti tuimme Habrun ja Legehidan alueen naisten voimaannuttamista. Nyt hanke on yhdistetty samalla alueella toimivaan Ilmastonmuutoksen torjunta ja vahvat yhteisöt -hankkeeseen. Painopiste on vaihtunut naisista ilmantonmuutokseen sopeutumiseen, mutta naisten, nuorten ja vammaisten aseman ja tulonsaantimahdollisuuksien edistäminen on edelleen osa tätäkin hanketta.

Habrun ja Legehidan hankkeessa Habrun alueen työ jouduttiin marraskuussa 2021 keskeyttämään turvallisuussyistä, kun Tigrayn alueen sotilaallinen konflikti levisi sinnekin. Osa naisista ja lapsista pakeni siinä yhteydessä eteläiseen Etiopiaan. Joulukuussa saimme Etiopiasta helpottavan tiedon, että maan tilanne on ottanut askeleita parempaan suuntaan. "Maan pohjoisosista paenneet suunnittelivat paluuta koteihinsa, mutta kuluu vielä pitkään, että elinolosuhteen normalisoituvat. Sähköt ja vedet ovat poikki laajalti, ja taistelijat ovat tuhonneet koteja, kouluja, sairaaloita ja tieverkostoa."

Kehitysyhteistyön käyttämättä jääneet rahat suunnattiin humantääriseen apuun ihmisille, jotka olivat joutuneet jättämään kotinsa. Seurakunnilta (mm. Riihimäeltä) v. 2021 konfliktin takia käyttämättä jääneet varat jaettiin hätäapuna alueen hiippakuntien työntekijöille, jotka menettivät konfliktissa kotinsa ja omaisuutensa.

Tammikuussa 2022 saapuneessa tiedotteessa Suomen Lähetysseurasta kerrotaan, että Tigrayn alueella konflikti ja hallituksen joukkojen tekemät ilmaiskut vielä jatkuvat. "Konfliktin osapuoliin kuitenkin kohdistuu suuri paine rauhanneuvotteluiden aloittamiseksi." Lähetysseuran yhteistyöjärjestöjen työntekijät ovat palanneet tai palaamassa koteihinsa maan pohjoisosiin.

Toimistoja ja kirkon tiloja on ryöstetty, kuten myös Lähetysseuran Dessiessä sijaitseva vierastalo. Huojentavaa on kuitenkin se, että tämänhetkisen tietomme mukaan kaikki työntekijät ja kummilapsemme ovat kunnossa.

Katso lisää:https://app.seidat.com/presentation/shared/WPECH2eiTNq8Ji6d7/0/0

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Kuvassa yhteyshenkilömme Maikki Ochieng kenialaisten lasten kanssa.

Orpolapsityössä orvoksi tai puoliorvoksi jääneitä lapsia tuetaan Matongon orpokodissa sekä perheissä. Työssä toimitaan yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa. Jokaisen lapsen kohdalla tavoite on, että lapsi ei asuisi kauan orpokodilla, vaan pääsisi mahdollisimman nopeasti palaamaan sukunsa pariin. Joskus näin käy piankin, joskus lapset asuvat vuosia orpokodilla.

Orpolapsityön piirissä on yhteensä noin 300 orpolasta, joista monilla on suomalainen kummi. Perheissä lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä. Perheille maksetaan kuukausittain ruokaraha ja vuosittain koulupuku ja koulukengät sekä vaihtelevasti jokin muu tarpeellinen koulutarvike. Sairaudenhoidossa tuetaan tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan.

Katso lisää orpolapsityöstä: 

https://www.facebook.com/kolmellamantereella/

https://www.taivaallinenlahja.fi/kummilapsityo

https://www.taivaallinenlahja.fi/marja-ochieng

sähköposti: marja.ochiengATsley.fi
 

Matongon orpokodin tilanne on haasteellinen. Kenian valtio on tehnyt päätöksen, että se ei myönnä enää orpokodeille toimintalupia, ja tällaisena orpokoti ei siis voi jatkaa tulevaisuudessa. Olemme tehneet yhteistyötä valtion kanssa ja toimimme valtiolta saamamme ohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä kirkon kanssa. Kodissa on edelleen viisi pientä lasta. Muistakaa rukouksin näitä lapsia ja kaikkea, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
- Rukouskirjeestä marraskuussa 2021

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva Nepalin avioparikoulutuksesta.

 

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

 

Perhetyön koulutukset ovat lisänneet perheiden hyvinvointia mm. kommunikoinnin, kunnioituksen ja tasa-arvon kautta. Verkkokursseille on päässyt osallistumaan myös sellaisia ihmisiä, joille matkustaminen koulutukseen olisi ollut mahdotonta.

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

 

Raamattutyötä Kiinassa


(Suomen Pipliaseura)

Kuvassa kiinalainen nainen omankielinen Raamattu kädessään.

 

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.
​​​​​​

Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

Raamattu omalla kielellä vahvistaa vähemmistökielisten ihmisten identiteettiä ja innostaa lukemaan opettelua. Lukutaito auttaa selviämään myös ympäristössä paremmin, kun ymmärtää esim. tienviittoja ja lääkepakkausten merkintöjä.

Katso lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/piplia/2015/01/Kiinan_monet_kasvot_PowerPoint_esitys.pdf

Vuoden 2021 aikana Pipliaseurojen tuki mahdollisti yhteensä 337 981 edullisen Raamatun painamisen Kiinassa. Ilmaisia Raamattuja jaettiin 65 790 kappalsetta. Lisäksi painettiin ja jaettiin katolisia Raamattuja yli 80 000 kpl. Raamattutoimituksia on edelleen vaikeuttanut osissa alueista pandemiarajoitukset. Jakamatta jääneet Raamatut toimitetaan vuoden 2022 puolella.

Kristillistä satelliittitelevisiotyötä SAT-7:n kanavilla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

(Medialähetys Sanansaattajat)

Kuvassa kaksi tyttöä tv-kameran edessä.

 

SAT-7 tuottaa ympärivuorokautista ohjelmaa neljällä kanavalla kolmella eri kielellä. Se on läsnä sellaisessa osassa maailmaa, jossa ihmisillä on edelleenkin hämmästyttävän vähän tai ei lainkaan keinoja päästä kristinuskon sanoman piiriin.

 

Ohjelmissa esiintyy vain paikallisia ihmisiä. He rohkaisevat ohjelmissa kristittyjä ja opettavat heitä elämään Kristuksen todistajina ei-kristityssä maassa. Naisille tarjotaan myös ohjelmia arkipäivän haasteissa selviytymiseen. Turvallisten lastenohjelmien lisäksi pakolaisvirran myötä aloitetut kouluohjelmat ovat saaneet paljon kiitollista palautetta katsojilta.

 

Tarinoita SAT-7:n työstä voi tulla kuuntelemaan lisää palmusunnuntaina 10.4.2022 kirkkokahveille messun jälkeen. Mukana lähetysjohtaja Arto Antturi Medialähetys Sanansaattajista!

 

Katso lisää: https://sansa.fi/tag/sat-7/
Täältä linkit SAT-7-kanaviin ja SAT-7:n Youtube-sivuille englanniksi ja alkuperäiskielillä: https://www.sat7uk.org/our-work/watch-now

Tänä vuonna SAT-7:n ensimmäisen ohjelman lähettämisestä tulee kuluneeksi 25 vuotta. SAT-7 oli
tienraivaaja, kun perustimme ensimmäisen kristillisen satelliittikanavan, joka lähetti ohjelmaa Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. Tienraivaajia olemme taaskin. Tänä vuonna perustimme SAT-7 suoratoistopalvelun, joka on kristillisellä sisällöllä alueemme ensimmäinen.

Olen kiitollinen siitä, että vielä 25 vuoden jälkeen rukous ja kristittyjen yhteys ovat edelleen keskeisiä
työssämme, ja että juuremme ovat edelleen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kirkoissa.

          - toiminnanjohtaja Rita El-Mounayer, SAT-7 Uutisia 1 / 2021

 

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä Kolumbiassa
(Suomen Lähetysseura)

Koulutyttö kirjan ääressä

Kuvassa Emily-tyttö istuu tekemässä läksyjä.

Moni lapsi Kolumbiassa on pudonnut pois virallisesta koulujärjestelmästä maan sisäisen pakolaisuuden tai taloudellisten resurssien puutteen johdosta. Peruskoulun jälkeen opiskelu on erittäin kallista, eikä ilmaisia toisen asteen ja yliopistotason opintoja ole saatavilla.

Kolumbian ev.lut. kirkon kanssa parannamme lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia antamalla heille koulutuksen kautta paremmat valmiudet elämään. Jotta nuoret voisivat todella muuttaa omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää, on erittäin tarpeellista tukea myös toisen asteen koulutusta sekä yliopisto-opiskelua.

Vuonna 2020 yhteensä 132 tablettitietokonetta hankittiin kummioppilaiden perheisiin. Ne auttavat monia jatkamaan opintoja koronarajoitusten aikana.

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/m6gWv5w5pQ9E9e8oB/0/0

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt