Riihimäen seurakunta tukee

 

Ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vahvoja yhteisöjä Etiopiassa

(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa naisten säästöluotto-osuuskunnan jäseniä puuvillaa kehräämässä.

 

Tuemme Etiopiassa Ilmastonmuutoksen torjunta ja vahvat yhteisöt -hankketta. Se auttaa pienten kylien asukkaita sopeutumaan ilmantonmuutokseen. Naisten, nuorten ja vammaisten aseman ja tulonsaantimahdollisuuksien edistäminen on tärkeä osa tätä hanketta.

Syksyn 2022 tervehdyksessä meille kerrotaan yhdestä kyläläisestä:

Etiopian maaseudulla ihmiset ovat riippuvaisia sateista. Niin oli myös 38-vuotias Seid, jolla on elätettävänään seitsemänhenkinen perhe. He asuvat Legehidan lähellä, kylässä, jota ilmastonmuutoksen takia on viime vuosina vaivannut äärimmäinen kuivuus. Kuivana aikana satoa ei tullut, raha oli tiukilla ja ruoka ei riittänyt koko perheelle.

"Kun kuivuus oli pahimmillaan, vähensimme päivittäisten aterioiden määrää ja otimme yhden lapsistamme pois koulusta", Seid kertoo.

Lähetysseuran tuella viljelijöitä koulutettiin paremmista viljelystavoista, heille annettiin parempilaatuisia siemeniä ja heitä rohkaistiin istuttamaan myös omenapuita. Seidin vaimo pääsi osaksi säästöryhmää, josta saa lainata rahaa edullisilla kustannuksilla. "Projektin ansiosta saan ruokittu aperheeni", Seid sanoo.

Teksti: Kristiina Ojala

Katso lisää:https://app.seidat.com/presentation/shared/WPECH2eiTNq8Ji6d7/0/0

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Kuva kummilapsihankkeen tapaamisesta.

Orpolapsityössä orvoksi tai puoliorvoksi jääneitä lapsia tuetaan perheissä. Työssä toimitaan yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Orpolapsityön piirissä on yhteensä noin 250 orpolasta, joista monilla on suomalainen kummi. Perheissä lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä. Perheille maksetaan kuukausittain ruokaraha ja vuosittain koulupuku ja koulukengät sekä vaihtelevasti jokin muu tarpeellinen koulutarvike. Sairaudenhoidossa tuetaan tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan.
 

Tänä vuonna ensimmäiset nuoret siirtyivät uuden järjestelmän mukaiseen junior secondary (yläaste) kouluun. Alkuvuosi on ollut hyvin hämmentävää aikaa liittyen tähän uudistukseen. Valtio ilmoitti, että koulunkäynti on ilmaista, mutta monenlaisia maksuja lasten tuli maksaa, mm. lokerikkomaksu, oma pulpetti, aloitusmaksu jne. Koulupukuja oli hyvin eri hintaisia. Yleisin hinta oli noin 60 euroa, mutta joissain kouluissa puku tuli maksamaan yli 100 euroa. Peruskoululaisen koulupuvun saa ostettua kympillä. Hankkeemme kautta aloitti 22 nuorta junior secondaryssa.

Tulen kesällä kotimaanjaksolle ja vierailen monissa seurakunnissa. Tarkoituksenani on palata takaisin Keniaan elokuussa.

- Yhteyshenkilömme Marja "Maikki" Ochiengin rukouskirjeestä maaliskuussa 2023

Maikki vierailee Riihimäellä Keskiviikko lähetykselle -käsityöpajassa ke 24.5.2023 iltapäivällä. Tervetuloa tapaamaan häntä!

Katso lisää orpolapsityöstä: 

https://www.facebook.com/kolmellamantereella/

https://www.taivaallinenlahja.fi/kummilapsityo

https://www.taivaallinenlahja.fi/marja-ochieng

sähköposti: marja.ochiengATsley.fi

 

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva Nepalin avioparikoulutuksesta.

 

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

 

Perhetyön koulutukset ovat lisänneet perheiden hyvinvointia mm. kommunikoinnin, kunnioituksen ja tasa-arvon kautta. Verkkokursseille on päässyt osallistumaan myös sellaisia ihmisiä, joille matkustaminen koulutukseen olisi ollut mahdotonta.

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

 

Raamattutyötä Kiinassa


(Suomen Pipliaseura)

Kuvassa kiinalainen nainen omankielinen Raamattu kädessään.

 

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.
​​​​​​

Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

Raamattu omalla kielellä vahvistaa vähemmistökielisten ihmisten identiteettiä ja innostaa lukemaan opettelua. Lukutaito auttaa selviämään myös ympäristössä paremmin, kun ymmärtää esim. tienviittoja ja lääkepakkausten merkintöjä.

Katso lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/piplia/2015/01/Kiinan_monet_kasvot_PowerPoint_esitys.pdf

Vuoden 2021 aikana Pipliaseurojen tuki mahdollisti yhteensä 337 981 edullisen Raamatun painamisen Kiinassa. Ilmaisia Raamattuja jaettiin 65 790 kappalsetta. Lisäksi painettiin ja jaettiin katolisia Raamattuja yli 80 000 kpl. Raamattutoimituksia on edelleen vaikeuttanut osissa alueista pandemiarajoitukset. Jakamatta jääneet Raamatut toimitetaan vuoden 2022 puolella.

          ​

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä Kolumbiassa
(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa kummioppilas Melissa kotonaan Caracolissa.

Moni lapsi Kolumbiassa on pudonnut pois virallisesta koulujärjestelmästä maan sisäisen pakolaisuuden tai taloudellisten resurssien puutteen johdosta. Peruskoulun jälkeen opiskelu on erittäin kallista, eikä ilmaisia toisen asteen ja yliopistotason opintoja ole saatavilla.

Kolumbian ev.lut. kirkon kanssa parannamme lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia antamalla heille koulutuksen kautta paremmat valmiudet elämään. Jotta nuoret voisivat todella muuttaa omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää, on erittäin tarpeellista tukea myös toisen asteen koulutusta sekä yliopisto-opiskelua.

Kummiohjelmassamme on tänä vuonna yhteensä 178 kummioppilasta, joista 20 on uusia, vuoden alussa ohjelmassa aloittaneita.

Koulunkäynti on nyt normalisoitunut täysin kaikilla asteilla, ja kaikki opetus on jälleen lähiopetusta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kummioppilailla on jälleen tarvetta koulupuvuille ja koulutarvikkeille.

Paluu lähiopetukseen on ollut paikoitellen haastavaa. Suurimmalla osalla julkisten koulujen oppilaista on ollut aukkoja tiedoissaan. Alkuvuodesta kummioppilaiden koulumenestys olikin varsin heikkoa, mutta tilanne toivottavasti korjaantuu vuoden mittaan.

Kummikirjeestä kevät 2022

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/m6gWv5w5pQ9E9e8oB/0/0

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt