Riihimäen seurakunta tukee

Habrun ja Legehidan alueen naisten voimaannuttamista Etiopiassa
(Suomen Lähetysseura)

Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalouden tuottavuutta alueella ja lisätä naisten toimeentulomahdollisuuksia.

V. 2018 naisia koulutettiin mm. kestävämpään maatalouteen ja ympärivuotisen ruuan saannin turvaamiseen opettamalla uusia viljelytekniikoita. Naisille järjestettiin myös koulutus puhtaan juomaveden tärkeydestä ja he perustivat komitean ylläpitämään lähteen puhtaanapitoa ja suojelua.

Naiset ovat voimaantuneet elinolosuhteiden parannuttua, heidän arvostuksensa yhteisöissä on noussut ja he ovat saaneet tunnustusta. Naisten johtamistaidot ovat parantuneet heidän johtaessaan omia ryhmiään ja sukupuoleen perustuva väkivalta on vähentynyt yhteisöissä.

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Matongon orpokoti toimii yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa. Jokaisen lapsen kohdalla tavoite on, että lapsi ei asuisi kauan orpokodilla, vaan pääsisi mahdollisimman nopeasti palaamaan sukunsa pariin. Joskus näin käy piankin, joskus lapset asuvat vuosia orpokodilla.

Orpolapsityön piirissä on myös noin 500 orpolasta, joilla on suomalainen kummi. Lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä.

Orpokodissa on nykyään uusi johtaja, Dinah. Hän tekee suurella sydämellä työtään lasten parissa. Muistetaan häntä ja orpokodin väkeä rukouksissamme! 

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

Koulutuksen käytyäni olen valtavan innoissani ja kiitollinen kaikesta oppimastani!

 

Raamattutyötä Kiinassa

(Suomen Pipliaseura)

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.

 

Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

Vuoden 2018 aikana Pipliaseurat mahdollistivat Raamatun hankkimisen edullisella hinnalla jopa 1,278 miljoonalle kiinalaiselle. Ilmaisia Raamattuja jaettiin lähes 10 000 kappaletta. 

Kristillistä satelliittitelevisiotyötä SAT-7:n kanavilla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

(Medialähetys Sanansaattajat)

SAT-7 tuottaa ympärivuorokautista ohjelmaa neljällä kanavalla kolmella eri kielellä. Se on läsnä sellaisessa osassa maailmaa, jossa ihmisillä on edelleenkin hämmästyttävän vähän tai ei lainkaan keinoja päästä kristinuskon sanoman piiriin. Ohjelmissa esiintyy vain paikallisia ihmisiä. He rohkaisevat ohjelmissa kristittyjä ja opettavat heitä elämään Kristuksen todistajina ei-kristityssä maassa. 

SAT-7 TURK koki v. 2018 dramaattisen lisäyksen katsojiensa aktiivisuudessa. Suoriin lähetyksiin soittajien määrä kasvoi yli 200 prosenttia. Katsojat kirjoittavat kommenttejaan Facebookissa ja YouTubessa. Lisäksi SAT-7 TURK:n työntekijät ovat tavoitettavissa sähköpostilla ja WhatsAppilla.

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt