Riihimäen seurakunta tukee

 

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Kuva kummilapsihankkeen tapaamisesta.

Orpolapsityössä orvoksi tai puoliorvoksi jääneitä lapsia tuetaan perheissä. Työssä toimitaan yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Orpolapsityön piirissä on yhteensä noin 250 orpolasta, joista monilla on suomalainen kummi. Perheissä lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä. Perheille maksetaan kuukausittain ruokaraha ja vuosittain koulupuku ja koulukengät sekä vaihtelevasti jokin muu tarpeellinen koulutarvike. Sairaudenhoidossa tuetaan tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan.
 

Olen palannut takaisin Keniaan. Kisumun kotipiha on todella kuiva, sateita ilmeisesti ei ole saatu hetkeen. Lämpötila kohoaa päivisin yli +30 asteeseen.

Tiimimme tapasi hankkeemme lapset ja huoltajat yhteisissä kokoontumisissa kotimaankauteni aikana. Tapaamisessa tärkeätä on yhteinen hartaushetki ja kuulumisten vaihto. Tapaamisten aikana lapset saivat uudet koulukengät, nekin tärkeä asia lapsille.

- Yhteyshenkilömme Marja "Maikki" Ochiengin rukouskirjeestä elokuussa 2023

Maikki vieraili Riihimäellä Keskiviikko lähetykselle -käsityöpajassa ke 24.5.2023. 

Katso lisää orpolapsityöstä: 
https://www.facebook.com/kolmellamantereella/
https://www.taivaallinenlahja.fi/kummilapsityo
https://www.taivaallinenlahja.fi/marja-ochieng

sähköposti: marja.ochiengATsley.fi

 

Ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vahvoja yhteisöjä Etiopiassa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva: Legehidassa kokeillaan yhdistettyä kasvisten ja omenapuiden viljelyä


Tuemme Etiopiassa Ilmastonmuutoksen torjunta ja vahvat yhteisöt -hankketta. Se auttaa pienten kylien asukkaita sopeutumaan ilmantonmuutokseen. Naisten, nuorten ja vammaisten aseman ja tulonsaantimahdollisuuksien edistäminen on tärkeä osa tätä hanketta.

Vuoden 2022 raportista:

Hankkeessa on kunnostettu 1 147 hehtaaria maata vesistöjen muokkaamisen, alueiden eristämisen, vahingoittuneen maan kunnostamisen ja monikäyttöisten puiden istuttamisen avulla. Yhteensä 1 753 henkilöä on hyötynyt maan kunnostamisesta. Lisäksi on rakennettu kastelukanava, 700 metriä kasteluputkistoja ja 19 vesisäilötä kasvinviljelyn lisäämiseksi ja sateista riippuvuuden vähentämiseksi.

Tätäkin merkittävämpää on se, että 1 176 naista on järjestäytynyt 1043 itseapuryhmään. Naiset ovat saaneet tukea eri teemoista järjestetyistä kursseista, esim. ympäristöälykäs maatalous, kotitalous, puuta säästävien liesien rakentaminen, tieto haitallisista perinteistä sekä säästäminen ja luotto. Itseapuryhmiin järjestäytyneillä naisilla ... on monenlaisia pienyrityksiä. Heidän itsetuntonsa ja itseluottamuksensa ovat parantuneet. Lisäksi 292 kotitaloutta on saanut aurinkopaneeleja, mikä puolestaan on antanut 155 opiskelijalle (joista 77 naisia) mahdollisuuden opiskella illalla ja menestyä paremmin opinnoissaan.

Katso lisää:https://app.seidat.com/presentation/shared/WPECH2eiTNq8Ji6d7/0/0
Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva Nepalin avioparikoulutuksesta.

 

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

 

Perhetyön koulutukset ovat lisänneet perheiden hyvinvointia mm. kommunikoinnin, kunnioituksen ja tasa-arvon kautta. Verkkokursseille on päässyt osallistumaan myös sellaisia ihmisiä, joille matkustaminen koulutukseen olisi ollut mahdotonta.

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

 

Raamattutyötä Kiinassa


(Suomen Pipliaseura)

Kuvassa kiinalainen nainen omankielinen Raamattu kädessään.

 

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.
​​​​​​

Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

Raamattu omalla kielellä vahvistaa vähemmistökielisten ihmisten identiteettiä ja innostaa lukemaan opettelua. Lukutaito auttaa selviämään myös ympäristössä paremmin, kun ymmärtää esim. tienviittoja ja lääkepakkausten merkintöjä.

Katso lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/piplia/2015/01/Kiinan_monet_kasvot_PowerPoint_esitys.pdf

Vuoden 2022 aikana Pipliaseurojen tuki mahdollisti yhteensä 353 754 edullisen Raamatun painamisen Kiinassa. Ilmaisia Raamattuja jaettiin 29 510 kappalsetta. Raamattutoimituksia on edelleen vaikeuttanut osissa alueista pandemiarajoitukset. Jakamatta jääneet Raamatut toimitetaan vuoden 2023 puolella.

Useista vähemmistökielisistä Raamatuista tehdään myös ääniraamattu. Näitä kieliä puhutaan tai lausutaan hieman eri tavalla eri alueilla. Siksi on tarpeen oppia Raamatussa käytetty standardoitu ääntäminen äänitteestä.

          ​

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä Kolumbiassa
(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa kummioppilas Melissa kotonaan Caracolissa.

Moni lapsi Kolumbiassa on pudonnut pois virallisesta koulujärjestelmästä maan sisäisen pakolaisuuden tai taloudellisten resurssien puutteen johdosta. Peruskoulun jälkeen opiskelu on erittäin kallista, eikä ilmaisia toisen asteen ja yliopistotason opintoja ole saatavilla.

Kolumbian ev.lut. kirkon kanssa parannamme lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia antamalla heille koulutuksen kautta paremmat valmiudet elämään. Jotta nuoret voisivat todella muuttaa omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää, on erittäin tarpeellista tukea myös toisen asteen koulutusta sekä yliopisto-opiskelua.

Vuosiraportista 2022:

Yhteensä 203 lasta ja nuorta sai tukea perus- ja lukio-opintoihinsa ... Kummiohjelman piiriin on saatu aiempaa enemmän  alkuperäiskansoihin kuuluvia oppilaita kirkon aloitettua uudelleen yhteistyön kogui-yhteisön kanssa ja kummikoordinaattorin vierailtua yhteisössä heinäkuussa. Opintojen edistymistä ja perheiden sosioekonomista tilannetta seurattiin säännöllisten vierailujen ja yhteydenpidon avulla.

Kummioppilaille perheineen järjestettiin virtuaalisia lastensuojelukoulutuksia sekä koulutuksia, joissa osallistujat saivat välineitä ja tietoja rakentavasta kommunikaatiosta ja lasten oikeuksista. Myös paikallisten kummityön komiteoiden jäsenet vahvistivat lastensuojeluosaamistaan.

Vanhemmat ovat arvostaneet sitä, että koulutusten avulla he ovat voineet parantaa välejään lapsiinsa, ja monille on ollut helpotus voida jakaa elämäntilanteitaan muiden huoltajien kanssa. Tässä virtuaalinen toteutustapa on selvästi madaltanut kynnystä vertaistuelle. Koulutukset ovat auttaneet parantamaan luottamusta ja edistämään turvallisuutta perheissä.

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/m6gWv5w5pQ9E9e8oB/0/0
Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt