Riihimäen seurakunta tukee

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä Kolumbiassa

(Suomen Lähetysseura)

Koulutyttö kirjan ääressä

Kuvassa Emily-tyttö istuu tekemässä läksyjä.

Moni lapsi Kolumbiassa on pudonnut pois virallisesta koulujärjestelmästä maan sisäisen pakolaisuuden tai taloudellisten resurssien puutteen johdosta. Peruskoulun jälkeen opiskelu on erittäin kallista, eikä ilmaisia toisen asteen ja yliopistotason opintoja ole saatavilla.

Parannamme lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia antamalla heille koulutuksen kautta paremmat valmiudet elämään. Jotta nuoret voisivat todella muuttaa omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää, on erittäin tarpeellista tukea myös toisen asteen koulutusta sekä yliopisto-opiskelua.

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/m6gWv5w5pQ9E9e8oB/0/0

 

Habrun ja Legehidan alueen naisten voimaannuttamista Etiopiassa

​​​​​​​(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa naisten säästöluotto-osuuskunnan jäseniä puuvillaa kehräämässä.

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalouden tuottavuutta alueella ja lisätä naisten toimeentulomahdollisuuksia.

 

V. 2019 hankkeen tuloksena naisten luku- ja laskutaidot ovat parantuneet ja he pystyvät toimimaan yrittäjinä. Keskusteluryhmissä tytöt ovat saaneet psykososiaalista tukea muun muassa perheväkivallasta. Säästöryhmiin osallistumisen yksi tärkeä oppi on ollut, että köyhäkin voi säästää ja kerryttää omaisuuttaan.

 

Koulutuksen ansiosta maanviljelijöiden varastointitavat kehittyivät, mikä paransi ruoan säilyvyyttä ja näin myös ruokaturvaa. Useampien viljelylajikkeiden myötä perheiden ravinnosta on tullut ravintorikkaampaa , ja aliravitsemus on vähentynyt.

 

Katso lisää: https://www.facebook.com/suomenlahetysseuraetiopiassa.fi/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD5nLJtwGZQ5vsbSHJZxttymLgAKdcki_PBCfFYGUdhrme8TIwOhDJYIUuEqKZCmMf2sLB2hW1GiwEC

Taloudellinen vahvistuminen on tuonut naisille myös sananvaltaa perheessä, ja yhteisö on alkanut nähdä heitä merkittävimmissä rooleissa.

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Kuvassa yhteyshenkilömme Maikki Ochieng kenialaisten lasten kanssa.

Matongon orpokoti toimii yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa. Jokaisen lapsen kohdalla tavoite on, että lapsi ei asuisi kauan orpokodilla, vaan pääsisi mahdollisimman nopeasti palaamaan sukunsa pariin. Joskus näin käy piankin, joskus lapset asuvat vuosia orpokodilla.

Orpolapsityön piirissä on myös noin 500 orpolasta, joilla on suomalainen kummi. Lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä.

Katso lisää: https://www.facebook.com/kolmellamantereella/

Kiitämme nykytekniikasta, joka mahdollistaa työmme jatkumisen tällaisenakin aikana ainakin jollain tasolla. Perheille on pystytty maksamaan normaali kuukausittainen avustus ja työntekijöillemme palkka. Olemme myös pystyneet maksamaan sairaalakuluja lasten sairastellessa eli maksuliikenne on ollut kunnossa.

​​​​​​​Mutta kaikenlainen henkilökohtainen kohtaaminen on ollut minimissä näiden kuukausien aikana. Puhelinkeskustelut ovat osittain sitten olleet korvaamassa näitä kohtaamisia.

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva Nepalin avioparikoulutuksesta.

 

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

 

Koronan takia ruoka-avun tarpeessa on miljoonia köyhiä. Kun perhetyön koulutustilaisuuksia ei voida järjestää - ainakaan muuten kuin etänä - budjettivaroja säästyy, ja osa niistä on suunnattu korona-kriisin hätäapuun.

Koska tutkitusti karanteeneissa ja eristyksissä perheväkivalta lisääntyy, rukoillaan että perhetyössä koulutetut pariskunnat voisivat puhelimen ja somen kautta auttaa.

​​​​​​​

Raamattutyötä Kiinassa


(Suomen Pipliaseura)

Kuvassa kiinalainen nainen omankielinen Raamattu kädessään.

 

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.

 

Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

 

Katso lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/piplia/2015/01/Kiinan_monet_kasvot_PowerPoint_esitys.pdf

Syksyllä 2019 Kiinassa painettiin 200 miljoonas Raamattu. Vuoden 2019 aikana Pipliaseurat mahdollistivat Raamatun hankkimisen edullisella hinnalla yli miljoonalle kiinalaiselle. Ilmaisia Raamattuja jaettiin lähes 65 000 kappaletta. 

Kristillistä satelliittitelevisiotyötä SAT-7:n kanavilla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

(Medialähetys Sanansaattajat)

Kuvassa kaksi tyttöä tv-kameran edessä.

 

SAT-7 tuottaa ympärivuorokautista ohjelmaa neljällä kanavalla kolmella eri kielellä. Se on läsnä sellaisessa osassa maailmaa, jossa ihmisillä on edelleenkin hämmästyttävän vähän tai ei lainkaan keinoja päästä kristinuskon sanoman piiriin. Ohjelmissa esiintyy vain paikallisia ihmisiä. He rohkaisevat ohjelmissa kristittyjä ja opettavat heitä elämään Kristuksen todistajina ei-kristityssä maassa. 

 

Katso lisää: https://sansa.fi/tag/sat-7/

Korona-epidemian aikana kotiseurakunnatkaan eivät ole voineet kokoontua. Joissakin muslimimaissa kristittyjen on liian vaarallista rukoilla tai tutkia Raamattua keskenään Zoomissa tai Skypessä. Siksi SAT-7 on monille ainoa tuki ja kristillisen opetuksen lähde näinä vaikeina aikoina.
​​​​​​​
​​​​​​​Lasten kanava SAT-7 KIDS keskusteli lasten kanssa rehellisesti siitä, mitä oli tapahtumassa. Kommentit sosiaalisessa mediassa lisääntyivät räjähdysmäisesti kotikaranteenin aikoina.

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt

​​​​​​​