Riihimäen seurakunta tukee

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä Kolumbiassa

(Suomen Lähetysseura)

Koulutyttö kirjan ääressä

Kuvassa Emily-tyttö istuu tekemässä läksyjä.

Moni lapsi Kolumbiassa on pudonnut pois virallisesta koulujärjestelmästä maan sisäisen pakolaisuuden tai taloudellisten resurssien puutteen johdosta. Peruskoulun jälkeen opiskelu on erittäin kallista, eikä ilmaisia toisen asteen ja yliopistotason opintoja ole saatavilla.

Kolumbian ev.lut. kirkon kanssa parannamme lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia antamalla heille koulutuksen kautta paremmat valmiudet elämään. Jotta nuoret voisivat todella muuttaa omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää, on erittäin tarpeellista tukea myös toisen asteen koulutusta sekä yliopisto-opiskelua.

Vuonna 2020 yhteensä 132 tablettitietokonetta hankittiin kummioppilaiden perheisiin. Ne auttavat monia jatkamaan opintoja koronarajoitusten aikana.

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/m6gWv5w5pQ9E9e8oB/0/0

 

Habrun ja Legehidan alueen naisten voimaannuttamista Etiopiassa

(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa naisten säästöluotto-osuuskunnan jäseniä puuvillaa kehräämässä.

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalouden tuottavuutta alueella ja lisätä naisten toimeentulomahdollisuuksia.

 

V. 2020 hankkeen ansiosta 7,5 prosenttia naisopiskelijoista on parantanut koulumenestystään ja naisopiskelijoiden osuus toisen asteen opiskelijoista on jatkanut kasvuaan. Koska haavoittuvassa asemassa oleville tytöille on voitu tarjota ilmaiseksi oppikirjoja ja muita koulutarvikkeita, tyttöjen koulunkäynnin keskeyttämisaste alueella on pudonnut 35:stä 10 prosenttiin.

Hankkeen avulla rakennettu pienkastelujärjestelmä on parantanut kotitalouksien toimeentuloa. Järjestelmään kuuluvat kotitaloudet ilmoittivat, että niiden vuositulot olivat suurentuneet keskimäärin 35, jopa 45 prosenttia kastelun ansiosta. Perheiden ravitsemustilanne ja asuinolosuhteet ovat parantuneet ja lisäksi he ovat pystyneet ostamaan uusia maatalouslaitteita tuotannon lisäämiseksi.

Yhteisöjä on kannustettu huomioimaan kaikki koronapandemian leviämisen ehkäisemiseen liittyvät varotoimenpiteet. Alueelle on
toimitettu kasvomaskeja, puhdistusaineita ja saippuaa. Niistä on hyötynyt yhteensä 5 600 henkilöä.

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/papfekTBrqerSv8vQ/0/0Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Käymälärakennuksen ja viemäröinnin rakentamisen ansiosta tyttöjen hygienia- ja saniteettiolosuhteet ovat parantuneet.

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Kuvassa yhteyshenkilömme Maikki Ochieng kenialaisten lasten kanssa.

Matongon orpokoti toimii yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa. Jokaisen lapsen kohdalla tavoite on, että lapsi ei asuisi kauan orpokodilla, vaan pääsisi mahdollisimman nopeasti palaamaan sukunsa pariin. Joskus näin käy piankin, joskus lapset asuvat vuosia orpokodilla.

Orpolapsityön piirissä on myös noin 500 orpolasta, joilla on suomalainen kummi. Lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä.

Katso lisää: https://www.facebook.com/kolmellamantereella/

Kiitämme nykytekniikasta, joka mahdollistaa työmme jatkumisen tällaisenakin aikana ainakin jollain tasolla. Perheille on pystytty maksamaan normaali kuukausittainen avustus ja työntekijöillemme palkka. Olemme myös pystyneet maksamaan sairaalakuluja lasten sairastellessa eli maksuliikenne on ollut kunnossa.

Mutta kaikenlainen henkilökohtainen kohtaaminen on ollut minimissä näiden kuukausien aikana. Puhelinkeskustelut ovat osittain sitten olleet korvaamassa näitä kohtaamisia.

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva Nepalin avioparikoulutuksesta.

 

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

 

Perhetyön koulutukset ovat lisänneet perheiden hyvinvointia mm. kommunikoinnin, kunnioituksen ja tasa-arvon kautta. Verkkokursseille on päässyt osallistumaan myös sellaisia ihmisiä, joille matkustaminen koulutukseen olisi ollut mahdotonta.

​​​​​​​Vuonna 2020 n. 850 perhettä sai hätäapuna mm. ruokaa, hygieniatarvikkeita ja peitteitä koronapandemian vuoksi.

​​​​​​​

Raamattutyötä Kiinassa


(Suomen Pipliaseura)

Kuvassa kiinalainen nainen omankielinen Raamattu kädessään.

 

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.

 

Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

 

Katso lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/piplia/2015/01/Kiinan_monet_kasvot_PowerPoint_esitys.pdf

Vuonna 2020 joillakin alueilla raamattutoimituksia ei saatu loppuun pandemian ja heinä-elokuun tulvien vuoksi. Raamattuja aiotaan toimittaa niihin myöhemmin. Kirkoille, jotka ovat menettäneet Raamattuja tulvien vuoksi, on tähän mennessä toimitettu 13 200 Raamattua.

Kristillistä satelliittitelevisiotyötä SAT-7:n kanavilla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

(Medialähetys Sanansaattajat)

Kuvassa kaksi tyttöä tv-kameran edessä.

 

SAT-7 tuottaa ympärivuorokautista ohjelmaa neljällä kanavalla kolmella eri kielellä. Se on läsnä sellaisessa osassa maailmaa, jossa ihmisillä on edelleenkin hämmästyttävän vähän tai ei lainkaan keinoja päästä kristinuskon sanoman piiriin. Ohjelmissa esiintyy vain paikallisia ihmisiä. He rohkaisevat ohjelmissa kristittyjä ja opettavat heitä elämään Kristuksen todistajina ei-kristityssä maassa. 

 

Katso lisää: https://sansa.fi/tag/sat-7/

Tänä vuonna SAT-7:n ensimmäisen ohjelman lähettämisestä tulee kuluneeksi 25 vuotta. SAT-7 oli
tienraivaaja, kun perustimme ensimmäisen kristillisen satelliittikanavan, joka lähetti ohjelmaa Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. Tienraivaajia olemme taaskin. Tänä vuonna perustimme SAT-7 suoratoistopalvelun, joka on kristillisellä sisällöllä alueemme ensimmäinen.

Olen kiitollinen siitä, että vielä 25 vuoden jälkeen rukous ja kristittyjen yhteys ovat edelleen keskeisiä
työssämme, ja että juuremme ovat edelleen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kirkoissa.

          - toiminnanjohtaja Rita El-Mounayer, SAT-7 Uutisia 1 / 2021

 

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt

​​​​​​​