Riihimäen seurakunta tukee

Raamattutyötä Kiinassa

(Suomen Pipliaseura)

Kuvassa kiinalainen nainen omankielinen Raamattu kädessään.

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.
​​​​​​
Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

Raamattu omalla kielellä vahvistaa vähemmistökielisten ihmisten identiteettiä ja innostaa lukemaan opettelua. Lukutaito auttaa selviämään myös ympäristössä paremmin, kun ymmärtää esim. tienviittoja ja lääkepakkausten merkintöjä.

Katso lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/piplia/2015/01/Kiinan_monet_kasvot_PowerPoint_esitys.pdf

Vuoden 2022 aikana Pipliaseurojen tuki mahdollisti yhteensä 353 754 edullisen Raamatun painamisen Kiinassa. Ilmaisia Raamattuja jaettiin 29 510 kappalsetta. Raamattutoimituksia on edelleen vaikeuttanut osissa alueista pandemiarajoitukset. Jakamatta jääneet Raamatut toimitetaan vuoden 2023 puolella.

Useista vähemmistökielisistä Raamatuista tehdään myös ääniraamattu. Näitä kieliä puhutaan tai lausutaan hieman eri tavalla eri alueilla. Siksi on tarpeen oppia Raamatussa käytetty standardoitu ääntäminen äänitteestä.​

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Kuva kummilapsihankkeen tapaamisesta.

Orpolapsityössä orvoksi tai puoliorvoksi jääneitä lapsia tuetaan perheissä. Työssä toimitaan yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Orpolapsityön piirissä on yhteensä noin 250 orpolasta, joista monilla on suomalainen kummi. Lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä. Koulumaksujen lisäksi perheille maksetaan kuukausittain ruokaraha ja vuosittain koulupuku ja koulukengät sekä vaihtelevasti jokin muu tarpeellinen koulutarvike. Ammattiin opiskelevien ja lukioilaisten koulumaksu on suurempi, ja heille kaivataan lisää tukijoita. Sairaudenhoidossa tuetaan tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan.
 

Maaliskuun reissu paimentolaisheimon alueelle oli todella onnistunut. Saimme tavata kaikki yhdeksän lasta ja heidän huoltajansa. Lapsia ilahdutti uudet tavarat; reppu, peitto, hyttysverkko ja aurinkokennon avulla latautuva valo-radio. Kodeissa pidimme aluksi pienen hartauden ja tämän jälkeen keskustelimme lasten elämästä ja koulunkäynnistä. Kohtaamiset olivat erittäin lämpimiä ja sydäntäni lämmitti tieto siitä, että nämä lapset ovat saaneet käydä koulua.

- Yhteyshenkilömme Marja "Maikki" Ochiengin rukouskirjeestä maaliskuussa 2024

Katso lisää orpolapsityöstä: 
https://www.facebook.com/kolmellamantereella/
https://www.taivaallinenlahja.fi/kummilapsityo
https://www.taivaallinenlahja.fi/marja-ochieng

sähköposti: marja.ochiengATsley.fi

 

Ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vahvoja yhteisöjä Etiopiassa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva: Legehidassa kokeillaan yhdistettyä kasvisten ja omenapuiden viljelyä


Tuemme Etiopiassa Ilmastonmuutoksen torjunta ja vahvat yhteisöt -hankketta. Se auttaa pienten kylien asukkaita sopeutumaan ilmantonmuutokseen. Naisten, nuorten ja vammaisten aseman ja tulonsaantimahdollisuuksien edistäminen on tärkeä osa tätä hanketta. Kaikki osa-alueet: eroosion torjunta, keinokastelun laajentaminen, biokaasun käytön lisääminen ja tulojen monipuolistaminen jäävät hyödyttämään satoja, jopa tuhansia talouksia myös hankkeen päätyttyä.

Uutiskirjeestä syyskuu 2023:

Oma-apuryhmiä on ohjelmassa perustettu yhteensä 30. Alkupääoman turvin on yleisesti investoitu karitsoihin, vasikoihin tai kananpoikiin. Kun lampaat poikivat, uudet karitsat jaetaan uusille ryhmän jäsenille. Nämä ryhmät ovat erityisesti naisten suosiossa.

Kyläläiset ovat rakentaneet valuma-alueella jo kaksi turvallista vesipistettä. Aikaisemmin vesi haettiin joesta, missä vesi oli ajoittain epäpuhdasta ja aiheutti ripulitauteja.

Ihan varovaisenkin arvioni mukaan työ tuottaa konkreettisia hyötyjä vuodessa noin 8 000 - 12 000 ihmiselle.

Katso lisää:https://app.seidat.com/presentation/shared/WPECH2eiTNq8Ji6d7/0/0
Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Kuva Nepalin avioparikoulutuksesta.

 

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

 

Perhetyön koulutukset ovat lisänneet perheiden hyvinvointia mm. kommunikoinnin, kunnioituksen ja tasa-arvon kautta. Verkkokursseille on päässyt osallistumaan myös sellaisia ihmisiä, joille matkustaminen koulutukseen olisi ollut mahdotonta.

Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

 

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä Kolumbiassa
(Suomen Lähetysseura)

Kuvassa kummioppilas Melissa kotonaan Caracolissa.

Moni lapsi Kolumbiassa on pudonnut pois virallisesta koulujärjestelmästä maan sisäisen pakolaisuuden tai taloudellisten resurssien puutteen johdosta. Peruskoulun jälkeen opiskelu on erittäin kallista, eikä ilmaisia toisen asteen ja yliopistotason opintoja ole saatavilla.

Kolumbian ev.lut. kirkon kanssa parannamme lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia antamalla heille koulutuksen kautta paremmat valmiudet elämään. Jotta nuoret voisivat todella muuttaa omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää, on erittäin tarpeellista tukea myös toisen asteen koulutusta sekä yliopisto-opiskelua.

Kummikirjeestä syksy 2023:

Vuodesta 2022 lähtien kummiohjelma tukee maaseutu- tai alkuperäisyhteisöjen naisopiskelijoita, joiden on muutettava pois asuinpaikastaan, koska heidän kaupungeissaan ei tarjota minkäänlaista akateemista, teknistä tai ammatillista koulutusta.

Viini naista on saanut tukea vuokran, ruoan, kuljetuksen ja yliopiston lukukausimaksujen maksamiseen sekäoppimateriaalien hankintaan. Tuki antaa näille naisille turvan keskittyä opiskeluun.

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/m6gWv5w5pQ9E9e8oB/0/0
Kysy lisää: infoATsuomenlahetysseura.fi

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt