Hautausmaan ohjesääntö tai käyttösuunnitelma:
Hautaoikeus (enintään 50 vuotta) ja haudan hallinta-aika (esim. 25 vuotta).

Terveydensuojeluasetuksen 7. luku:
Koskemattomuusaika (seurakunta voi määritellä myös pidemmän koskemattomuusajan riippuen esimerkiksi hautausmaan maaperästä.)
Seurakunta luovuttaa hautasijan vainajan hautaamiseen. Hauta muodostuu yhdestä hautapaikasta, jossa on kaksi päällekkäistä/allekkaista hautasijaa.  Ensimmäinen hautaus tapahtuu aina alempaan hautasijaan. Vain erityisestä syystä seurakunta luovuttaa useamman hautapaikan  (esim. jos lapsi kuolee ensin ja molemmat vanhemmat haluavat samaan hautaan).