Riihimäen seurakunnassa on avoinna
Johtavan varhaiskasvatuksenohjaajan viransijaisuus
ajalle 1.11.2019 – 31.12.2020.
 

Riihimäellä varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat päivä- ja perhekerhot, muskarit, pyhäkoulu,
katsomuskasvatus päivähoidossa ja monenlaiset retket ja juhlat. 
Lisätietoja seurakunnasta löydät kotisivuiltamme www.riihimaenseurakunta.fi

Varhaiskasvatuksen tiimiin kuuluvat johtavan varhaiskasvatuksenohjaajan ja varhaiskasvatuksen
papin lisäksi perhetyöntekijä ja 7 lastenohjaajaa, joiden lähiesimiehenä johtava varhaiskasvatuksenohjaaja toimii.

Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen säädöskokoelman
numero 124 mukainen pätevyys, sosionomi AMK.  Viran palkkaus on vaativuusryhmä
503:n mukainen (peruspalkka 2.467 e).  Viransijaisuudessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja
siihen valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.  Lisäksi hänen on esitettävä rikosrekisteriote ja
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset on toimitettava 17.10.2019 klo 14 mennessä
sähköisesti osoitteella mira.makila@evl.fi, tai
osoitteella Riihimäen seurakunta, Temppelikatu 9 A, 11100 Riihimäki.  Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun tiistaina 22.10. klo 15:stä eteenpäin.

Lisätietoja antavat johtava varhaiskasvatuksenohjaaja Kirsi Väliheikki, puh. 041 317 1247 ja
kirkkoherra Sirpa Viherä, puh. 050 524 1739, tai molemmille sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Riihimäen seurakunnassa on avoinna
Nuorisomuusikon viransijaisuus ajalle 30.11.2019 – 31.12.2020. 


Haemme tehtävään aktiivista ja ammattitaitoista muusikkoa vetämään nuorten ja nuorten aikuisten musiikkitoimintaa. Odotamme hakijalta kykyä toimia bändien ja lauluryhmien ohjaajana sekä hyvää gospelmusiikin tuntemusta. 

Nuorisomuusikko osallistuu koulujen joulu- ja pääsiäiskirkkojen toteutukseen, vastaa Taize-messujen ja Iloinen ehtoollinen –messujen musiikista, johtaa nuorten GoVocals –kuoroa, sekä ohjaa ja organisoi bändi- ym. musiikkitoimintaa nuorten parissa.  Työtehtäviin sisältyy myös leirityötä rippikoulussa ja nuorten leireillä.

Nuorisomuusikko kuuluu musiikkityön tiimiin, jonka muina jäseninä ovat johtava kanttori ja kanttori.  Viran palkkaus on vaativuusryhmä 503:n mukainen (peruspalkka 2.467 e).  Pätevyysvaatimuksena on soveltuva AMK-tasoinen tutkinto.  Viransijaisuudessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja siihen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemukset on toimitettava 17.10.2019 klo 14 mennessä sähköisesti osoitteella mira.makila@evl.fi,
tai osoitteella Riihimäen seurakunta, Temppelikatu 9 A, 11100 Riihimäki.  Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava kanttori Erkki Hannonen, 041 461 7914, tai
nuorisomuusikko Ilona Kaikko, puh. 040 770 5994, tai sähköpostilla molemmat etunimi.sukunimi@evl.fi
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Riihimäen seurakunta on aktiivinen ja vireä, Tampereen hiippakuntaan kuuluva noin 21 000 jäsenen yhteisö.
Työntekijöitä on tällä hetkellä noin 70 ja kiinteistöjä yhteensä noin 15 kpl.
Riihimäen seurakunnassa on haettavana 7.11.2019 klo 15.00 mennessä 

Käytännön työhön osallistuvan YLIVAHTIMESTARIN virka

 Ylivahtimestarin tehtävänä on toimia seurakuntamestareiden ja siivoojien (suntio- ja siivoustiimi) esimiehenä ja johtaa heidän työskentelyään sekä vastata suntio-, vahtimestari- ja siivouspalveluiden saatavuudesta kaikissa seurakunnan kiinteistöissä. Esimiestyö pitää sisällään työvuorolistojen laadinnan sekä tarvittavien sijaisten hankinnan. Ylivahtimestari myös valmistelee talousarvioesityksen seurakuntamestareiden ja siivoojien tehtävien osalta sekä toimii kameravalvonnan pääkäyttäjänä ja kulunvalvonnan toisena pääkäyttäjänä. Ylivahtimestarin työajasta n. 80 % koostuu seurakuntamestarin käytännön työtehtävistä seurakunnan eri kiinteistöissä.

                   Oma auto on välttämätön. Tehtävä sisältää työpäivinä myös varallaolovelvoitteen.   

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ammatillinen koulutus tai tutkinto (suntion ammattitutkinto),
riittävä käytännön kokemus suntion tehtävistä sekä esimiestehtävistä.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan (2 225,64 – 2 559,49 € / kk työkokemuksesta riippuen).
Työaika 155 h / 4 viikkoa.

Valittavan tulee olla evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen.

Virka täytetään 6 kk koeajalla. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkaa hakeneiden voidaan edellyttää osallistuvan soveltuvuusarviointeihin.
Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki puh. 050 591 7091.

Riihimäen seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset
lähetetään 7.11.2019 klo 15 mennessä mieluiten sähköpostilla osoitteeseen mira.makila@evl.fi.