Riihimäen seurakunta on noin 20000 jäsenen etelähämäläinen, vireä ja vakavarainen seurakunta. Meidät tunnetaan paikkakunnalla mm. hyvin hoidetusta diakoniatyöstä ja monimuotoisesta jumalanpalveluselämästä, unohtamatta Grooveimpia joululauluja ja kirkkonäytelmiä. Henkilökunta on työhönsä sitoutunutta ja uusia ideoita emme ammu alas vaan jalostamme ne yhteiseen käyttöön.

 

Perheneuvojan virka

Riihimäen seurakuntaan haetaan perheneuvojaa.
Kirkon perheneuvonta tarjoaa terapeuttista ja sielunhoidollista keskusteluapua parisuhteen ja perhe-elämän kriiseissä yksilöille, pareille ja perheille. Lisäksi tehtävään sisältyy perhekasvatusta ja monipuolista yhteistyötä seurakunnan ja kaupungin toimijoiden kanssa. Perheneuvoja työskentelee osana Riihimäen seurakunnan työyhteisöä sekä Hyvinkään ja Riihimäen seurakuntien yhteistä perheneuvonnan työtiimiä.

Perheneuvojan virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja henkilökohtaista soveltuvuutta sekä kirkon perheneuvojan erityiskoulutusta tai siihen sitoutumista. Perehtyneisyys pari- ja perheterapiaan, sielunhoitoon tai psykoterapiaan katsotaan eduksi. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Perheneuvojalta vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme myös kykyä tehdä perheneuvontatyötä muulla kuin suomen kielellä samoin kuin hyviä verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja.

Virka täytetään 1.2.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 602 mukaisesti. Lisäksi voidaan maksaa aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää. Perheneuvojan virka on vakituinen ja siinä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä työterveyslääkärin antama todistus terveydentilastaan sekä RRL 6§ 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset lähetetään hallintosihteeri Mira Mäkilälle, mira.makila@evl.fi 2.12.2022 klo 15 mennessä.
Valintaprosessiin liittyvät haastattelut pidetään 8.12.2022.
Valintaprosessissa käytetää
n soveltuvuusarviointia, joka toteutetaan 13.-14.12.2022.

Lisätietoja antavat vs. johtava perheneuvoja Petri Patronen, 040 547 9626, petri.patronen@evl.fi ja
Riihimäen seurakunnan kirkkoherra Sirpa Viherä, 050 524 1739, sirpa.vihera@evl.fi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiinteistöpäällikön virka

Kiinteistöpäällikön vastuualueena on seurakunnan kiinteistöjen hallinnointi ja hoito, kiinteistöpalveluiden järjestäminen, rakennus- ja korjaushankkeiden valmistelu ja toteutuksesta vastaaminen.

Kiinteistöpäällikkö toimii lähiesimiehenä ja vastaa palvelukokonaisuuden johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä arkkitehdin, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ym. kanssa. Hän johtaa kiinteistötyöntekijöiden työskentelyä yhdessä ylivahtimestarin kanssa. Suoria alaisia kiinteistöpäälliköllä on tällä hetkellä neljä. 

Muita osa-alueita:
-  kiinteistötoimen asioiden valmistelu päätöksentekoa varten sekä laatii oman työalan talousarvion ja vastaa sen toteutuksesta
-  työskentelee yhteistyössä seurakunnan kaikkien työalojen ja ammattiryhmien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa
-  toimii asiantuntijana seurakunnan kiinteistöosakeyhtiöissä tarvittaessa
-  toimii naapuriseurakuntien kiinteistöpäällikkönä enintään 30 % työajasta erikseen sovittavan yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Toivomme hakijalta hyviä yhteistyö- ja lähiesimiestaitoja. Arvostamme työkokemusta vastaavasta tehtävästä, ajantasaisia IT-taitoja sekä aikaisempaa johtamiskokemusta. Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus.

Tarjoamme monipuolisen työn, mukavan työyhteisön, lakisääteistä laajemman työterveyshuollon ja työhyvinvointia tukevat henkilöstöedut. 

Tehtäväkohtainen palkka KirVESTES:n vaativuusryhmän 602 mukainen 3 362,20 €/kk. Työkokemuksesta riippuen kokemuslisän määrä 129 - 473,00 €. Lisäksi voidaan maksaa tehtäväkohtaista palkanosaa ja suorituslisää asetettujen tavoitteiden täytyttyä.

Koeaika on 6 kuukautta. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki 050 591 7091.

Hakemukset toimitetaan 14.12.2022 klo 14.00 mennessä sähköisesti osoitteella mira.makila@evl.fi