Riihimäen seurakunnan leiri- ja rippikoulutyöhön
Riihimäen seurakunta hakee yhtä kesäteologia ja yhtä kausityöntekijää kesäksi 2022.
 

Virkasuhteet ovat:

8.6-2.8. Kesäteologi
Tämä tehtävä sisältää kaksi leiririppikoulua sekä yhden varhaisnuorten leirin. Lisäksi tehtävään kuuluu noin kolmen viikon jakso yleisessä seurakuntatyössä, joka sisältää esimerkiksi jumalanpalveluselämään osallistumista ja hartauksien pitoa.
Toivomme hakijalla olevan kokemusta saarnojen, puheiden tai hartaushetkien valmistelusta ja pitämisestä sekä seurakuntatyöstä (esimerkiksi seurakuntaharjoittelu tai aikaisempi työkokemus).


6.6.-24.7. Kausityöntekijä
Tämä tehtävä sisältää kaksi leiririppikoulua sekä yhden 12+-ikäisten kanssa tehtävän leirin ja satunnaisia päiviä nuorisotyössä. Toinen rippileireistä sisältää vaellusosuuden, joten retkeilytaidoista on hyötyä.

Molempia tehtäviä hakiessa toivomme, että olet:
- konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen
- saanut kokemusta kirkon työstä, leireistä ja rippikouluista, esimerkiksi aikaisempien   kausitöiden tai isosuuden kautta
- kirkollisen alan/teologian opiskelija tai jo valmistunut
- valmis osallistumaan myös leirien suunnittelutyöhön ja ennakkotapaamisiin.

Jokaiseen rippikouluun kuuluu ennakkotapaamiskertoja sekä suunnittelupalavereja ohjaajatiimin ja isosten kanssa (max. 30h/rippikoulu). Varhaisnuorten leireihin kuuluu niin ikään suunnittelupalavereja.

Kesätyöntekijä on yksi aikuisista ohjaajista leireillä ja jakaa opetus- ja vetovastuuta. Riihimäen seurakunnan ripareihin pääset tutustumaan lisää osoitteessa www.riksunriparit.fi. Riihimäelle pääsee kulkemaan kätevästi pääkaupunkiseudulta ja Tampereen suunnasta junalla.

Palkkaus tehtävään on KirVESTES:in mukainen vaativuusryhmä 501. Lisäksi ennakkotapaamisista maksetaan erillinen tuntikorvaus. Lisätietoja antaa rippikoulutyön kappalainen Hanna Riikonen, p. 050 524 1727 tai hanna.riikonen@evl.fi.

Hakuaika kestää su 5.12. asti ja hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse kahteen osoitteeseen: hanna.riikonen@evl.fi JA kati.lehmuskanta@evl.fi  Hakemuksen osana voi myös olla video.
Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluihin Riihimäellä ma 13.12. klo 14-18.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------