www.finlex.fi:
Laki kuolemansyyn selvittämisestä, Terveydensuojelulaki, Kirkkolaki