kansainvälinen diakonia

Kansainvälinen diakonia

Kansainvälisellä diakonialla tarkoitetaan avun antamista uskonnosta, rodusta, mielipiteestä ja kansallisuudesta riippumatta.  Työ perustuu kristillisestä ihmiskäsityksestä nousevaan periaatteeseen jokaisen ihmisen ehdottomasta ihmisarvosta ja arvokkuudesta. Kansainvälinen diakonia on osa kansainvälistä vastuuta, johon kuuluu kansainvälisen diakonian lisäksi lähetysjärjestöjen lähetystyö, ystävyysseurakuntatyö ja ekumenia.
 

Kansainvälinen diakonia on pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, humanitaarista apua sekä ihmisoikeus- ja rauhantyötä, joka ei tähtää ihmisen uskonnollisen vakaumuksen muuttamiseen.  Työtä tehdään mm. mahdollistamalla koulutusta, terveydenhuoltoa, ympäristöstä huolta pitämistä sekä tukemalla ihmisten mahdollisuuksia hankkia omalla työllään toimeentulo ja työskentelemällä epäoikeudenmukaisten yhteiskuntarakenteiden muuttamiseksi.

Reilu kauppa

Riihimäen seurakunta on Reilun kaupan seurakunta. 
Reilu kauppa parantaa perheviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden työ- ja elinoloja sekä ympäristön tilaa kehitysmaissa. Olemme sitoutuneet käyttämään toiminnassamme Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä muita Reilun kaupan tuotteita, viettämään lokakuussa olevia Reilun kaupan viikkoja ja jakamaan tietoa Reilun kaupan periaatteista omassa toiminnassamme. Seurakunta tiedottaa seurakuntalaisille Reilusta kaupasta ja ottaa Reilun kaupan huomioon eri työmuodoissa, kuten diakoniassa, lapsi- ja nuorisotyössä ja rippikoulujen oppitunneilla. Lisäksi olemme mukana Riihimäki Reilunkaupan kaupungiksi-työryhmässä.
Lisää tietoa Reilusta kaupasta saat tästä linkistä:  
www.reilukauppa.fi

 

Keräykset, tempaukset, kolehdit ja toisenlaiset lahjat

Sinulla on mahdollisuus osallistua  kansainvälisen diakonian avustustyöhön erilaisten keräysten, tempausten ja kolehtien avulla. Kansainvälisen diakonian rahallinen apu kanavoituu Riihimäen seurakunnassa lähinnä Kirkon ulkomaanavun kautta. Olemme lupautuneet toimimaan Kirkon ulkomaanavun Katastrofirahaston yhtenä pilottiseurakuntana eli organisoimaan lipaskeräyksiä tai kolehtikeräystä katastrofien sattuessa.  Grooveimpien joululaulujen kolehtina kerättävän toisenlaisen joululahjan tuotto  menee perille maailman köyhimpien ihmisten auttamiseksi Kirkon ulkomaanavun kautta.

Toisenlaisen lahjan verkkosivut:   www.toisenlainenlahja.fi
Kirkon ulkomaanavun Toisenlaisen lahjan lahjakortteja ja tilisiirtoja on saatavissa kirkkoherranvirastosta ja diakoniatyöntekijöiltä.
 

Kansainvälisestä diakoniasta vastaa
Petja Heiskanen, puh 050-3237965, petja.heiskanen(at)evl.fi