* Irralliset koristeet korkeintaan kaksi vuotta
(sen jälkeen seurakunta poistaa ne).
Ei puuvartisia kasveja. Reunakiveyksiä saa olla vain vanhoilla reunakivialueilla.

Haudan hoitamattomuus voi johtaa kuulutusmenettelyn jälkeen haudan hallinta-oikeuden menettämiseen. Hallintaoikeus siirtyy seurakunnalle. Seurakunta pyytää omaisia poistamaan hautakiven tai se poistetaan seurakunnan toimesta.

Haudan hoito 5 §

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

raamatulause