PISARA 2

Koulutuksen tavoitteena oman ryhmänohjaajaidentiteetin vahvistuminen ja osallistuminen seurakunnan eri toimintoihin. Osallistuja pystyy tukemaan muita omien vahvuuksien löytämisessä, osaa toimia tuutorina nuoremmille ryhmänohjaajille, kykenee toimimaan itsenäisesti kerhossa, leireillä ja rippikoulussa ja ottamaan yhteisistä asioista vastuuta, osaa ohjata ryhmää, Ohjaustaitojen syventyminen ja vahvistuminen

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Pisara 1 käytynä

Koulutuksen kohderyhmä

Pisara 2 on tarkoitettu pisara 1 koulutuksen käyneille nuorille

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa syventää tietojaan ja taitojaan ryhmänohjaajana sekä osaa reflektoida omaa toimintaansa kerho-ja leiriolosuhteissa.

Koulutuksen sisältämät seurakunnan koulutusjärjestelmän moduulit

Lähteen nimi                                                                          Osaamisalue
 

Omat vahvuudet                                                                     Ryhmänohjaaminen

Ikätason ymmärtäminen toiminnassa                                                         Vuorovaikutus ja tiimityö

Kannustus, palautteen antaminen                                           Vuorovaikutus ja tiimityö

Oma hengellinen elämä, rukous, srk yhteys                            Ryhmänohjaustaidot

Ohjaustaitojen syventäminen                                                  Ryhmänohjaaminen

Ongelmatilanteet ryhmässä                                                    Ryhmänohjaaminen

Koulutuksen kokonaiskesto 70 tuntia/ (2OP)

Vastaava järjestäjä

Riihimäen seurakunnan nuorisotyö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Riihimäen seurakunnan nuorisotyön tiimi.

KOULUTUKSEN RUNKO

PISARA 2
Pakolliset Tapaamiset 3 lähdettä + STARTTI (4x 2h)
1. Ohjaustaitojen syventäminen, omat vahvuudet, ongelmatilanteet
2. Tiimissä olo, kannustus, palaute
3. Oma hengellinen elämä, srk yhteys

3x vapaavalintaiset pisarat

1x 1vrk pisarakoulutusleiri suunnittelu ja toteutus
1x pe-su putous 3 leiri osallistuminen
2x nuorisotyön olkkari/kevät ja 2x/syksy

JOULUKUUSSA joulupuuro/nuorten kauneimmat
TOUKOKUUSSA picnic kevätjuhla