Nuiskukoulutus

Nuiskussa opiskellaan taitoja, jotka auttavat meitä tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa. Painopiste kurssilla on vuorovaikutustaitojen harjoittelemisessa. Lyhyt ohjaajan alustus johdattaa kokeilemaan taitoja itse. Harjoituksen jälkeen keskustellaan yhdessä, mitä opittiin ja miten opittua voi soveltaa käytäntöön.

Koulutuksen kohderyhmä

Soveltuu kaikille 12-18- vuotiaille nuorille

Osaamistavoitteet

Nuiskussa opiskellaan taitoja, jotka auttavat meitä tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa. Nuisku-kurssilla vahvistetaan puhumiseen ja kuuntelemiseen sekä ristiriitojen ratkaisemiseen liittyviä taitoja. Painopiste kurssilla on vuorovaikutustaitojen harjoittelemisessa. Harjoituksen jälkeen keskustellaan yhdessä, mitä opittiin ja miten opittua voi soveltaa käytäntöön. Oppimista tukee kurssin ohjaajan lyhyet alustukset siitä, miten taidot auttavat rakentamaan toimivia ihmissuhteita.

Koulutuksen sisältämät seurakunnan koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi

Osaamisalue

VV1: Tunteiden ymmärtäminen

Vuorovaikutus

VV2: Kuunteleminen ja Kuuntelemalla auttaminen

Vuorovaikutus

VV3: Ystävyys ja perheen ihmissuhteet

Vuorovaikutus

VV4: Itsensä arvostaminen ja tulevaisuuden suunnittelu

Vuorovaikutus

VV5: Ristiriitojen ratkaiseminen

Vuorovaikutus

VV6: Erilaisuuden kohtaaminen

Vuorovaikutus

VV7: Minäviesti ja ongelmaan tarttuva minäviesti

Vuorovaikutus

VV8: Pakottaminen ja vaikuttaminen

Vuorovaikutus

Koulutuksen kokonaiskesto 50 tuntia/ (2OP)

Vastaava järjestäjä

Nuori kirkko/ Riihimäen seurakunnan nuorisotyö

Koulutuskokonaisuuden sisältämät moduulit:

VV1: Tunteiden ymmärtäminen        
VV2: Kuunteleminen ja Kuuntelemalla auttaminen                 
VV3: Ystävyys ja perheen ihmissuhteet              
VV4: Itsensä arvostaminen ja tulevaisuuden suunnittelu        
VV5: Ristiriitojen ratkaiseminen        
VV6: Erilaisuuden kohtaaminen       
VV7: Minäviesti ja ongelmaan tarttuva minäviesti
VV8: Pakottaminen ja vaikuttaminen

 

Lisätietoja nuiskukoulutuksesta tästä: