Taloudellisen jaosto


Taloudellisen jaoston puheenjohtajana toimii Pertti Mäkelä ja muina jäseninä Ritva Pahkala ja Kari-Veli Lehtonen. 
Jaoston sihteeri on talousasiantuntija Antti Orivuori. Lisäksi kokouksissa ovat olleet läsnä talousjohtaja ja kirkkoherra.

Taloudellinen jaosto valmistelee asiat kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi ja päättää tukipalveluiden henkilöstövalinnoista.
Taloudellinen jaosto suorittaa kiinteistö- ja hautausmaakatselmukset.