Taloudellinen jaosto

Kirkkoneuvosto päätti 30.11.2023 kokouksessaan lakkauttaa Taloudellisen jaoston toiminnan 31.12.2023.

Taloudellisen jaoston 
puheenjohtajana toimii Pertti Mäkelä
ja muina jäseninä Kari-Veli Lehtonen ja Katri Riikonen

Jaoston sihteeri on talousasiantuntija Antti Orivuori.
Lisäksi kokouksissa ovat olleet läsnä talousjohtaja ja kirkkoherra.

Taloudellinen jaosto valmistelee asiat kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi ja päättää tukipalveluiden henkilöstövalinnoista.
Taloudellinen jaosto suorittaa kiinteistö- ja hautausmaakatselmukset.