Kouluikäisten työntekijät

Kouluikäisten työntekijät järjestävät harrastuksia, vapaa-ajantoimintaa ja yhdessä tekemistä kouluikäisille. Kristillinen arvomaailma on läsnä laulujen, leikkien sekä Raamatun tehtävien ja kertomusten ja hartausten kautta.