Häät eli avioliiton solmiminen

Tukea yhteiselle matkalle

Avioliiton solmiminen on ihana asia, jossa seurakunta tahtoo olla tukemassa vihkiparia, iloitsemassa heidän kanssaan ja rukoilemassa heille ja heidän parisuhteelleen ja perheelleen Jumalan siunausta.

Avioliiton solmiminen voidaan tehdä kirkollisena avioliittoon vihkimisenä, kun molemmat ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä, tai kun yksi on ja toinen on jonkun toisen kristillisen kirkon tai yhdyskunnan jäsen. Kirkollista vihkimistä ei voida toteuttaa, jos toinen ei kuulu mihinkään kristilliseen yhteisöön. Siviilivihkimisenä solmittu avioliitto voidaan myöhemmin siunata kirkollisesti - siihen ei liity jäsenyysehtoja.

Avioliitto voidaan solmia myös muualla kuin kirkossa, jolloin kirkkoa ei tietenkään tarvitse varata.

Kun suunnittelet häitä, ota yhteyttä seurakuntatoimistoon. Sieltä voit varata kirkon, papin ja/tai kanttorin. Klikkaa tästä!

Voit tilata seurakunnan pitopalvelun kautta tarjottavat niin kotiin kuin seurakunnan tiloissa pidettäviin juhliin. (linkki pitopalveluumme)

Häiden suunnittelu

Tarvitsette esteiden tutkinnan, jonka täytyy valmistua viimeistään viikkoa ennen vihkimistä. Esteiden tutkinta tarkoittaa Suomen valtion lain mukaisten esteiden selvittämistä. Ilman sitä avioliittoa ei voi solmia.

Lue lisää esteiden tutkinnasta ja pyydä esteiden tutkintaa verkossa.

Kun olet varannut kirkon ja papin Riihimäen seurakunnasta, pappi ottaa yhteyttä noin kuukautta ennen häitä. Papin kanssa käydään yksi tai kaksi tapaamiskertaa sisältävä vihkikeskustelu, jossa puhutaan avioliiton merkityksestä ja suunnitellaan yhdessä vihkitoimituksen kulkua.

Riihimäen Keskuskirkko on itsessään kaunis, eikä sitä tarvitse erikseen koristella. Jos tahdotte tuoda jotain lisäkoristeita, on niistä syytä sopia suntion kanssa etukäteen.

Häämusiikki

Pappi voi välittää perinteiset musiikkivalinnat tai muut hääohjelmiston mukaiset valinnat kanttorille, mutta erikoisempien musiikkitoiveiden yhteydessä on syytä olla erikseen yhteydessä kanttoriin, toimittaa tälle nuotit ja keskustella musiikin toteutuksesta hänen kanssaan.

Tutustu Keskuskirkkoon virtuaalisesti:
Häät

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa