Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.  Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi Riihimäen seurakunnan kirkkoneuvostossa on 7 luottamushenkilöä.


 

Kirkkoneuvosto 2023-2024
Puheenjohtaja kirkkoherra Sirpa Viherä
Varapuheenjohtaja Pertti Mäkelä  (varajäsen Reima Ojanen)


Eija Aittola (varajäsen Auli Anttila)
Kari-Veli Lehtonen (varajäsen Mikko Arminen)
Kari Majaranta (varajäsen Timo Sinivuori)
Juha-Pekka Malinen (varajäsen Jones Pohjanvuori)
Tiina Mämmelä  (varajäsen Soili Juvonen)
Jarno Raninen (varajäsen Sanna Sauramäki)
Katri Riikonen  (varajäsen Ritva Pahkala)