Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.  Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi Riihimäen seurakunnan kirkkoneuvostossa on 7 luottamushenkilöä.


 

Kirkkoneuvosto 2021-2022
Puheenjohtaja kirkkoherra Sirpa Viherä
Varapuheenjohtaja Pertti Mäkelä


Eija Aittola (varajäsen Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen)
Anne
 Immonen  (varajäsen Suvi Pitkänen)
Kari-Veli Lehtonen (varajäsen Pekka Jormanainen)
Leif Nummela (varajäsen Niilo Räsänen)
Ritva Pahkala (varajäsen Ismo Portin)
Jarno Raninen (varajäsen Kari Majaranta)
Sanna Sauramäki  (varajäsen Jorma Höök)