teams kokous

Hallinto ja luottamushenkilöt

Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko.
Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.
Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022. 

 

Kirkkovaltuusto päättää:
•seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista
•perittävästä kirkollisverosta
•rakennushankkeista ja
•virkojen perustamisesta

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon.  Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa.