Riparitapaamiset keväällä 2021 (päivitetty 29.3.2021)
 

 • Kaikkien ripariryhmien Startit siirtyvät Teamsiin etänä toteutettavaksi! Saat kutsun oman ryhmäsi opelta. Ajankohta pysyy samana kuin passissa on kerrottu.
   Jos et ollut mukana oman ryhmäsi startissa, ota yhteys oman ryhmän vastuuopeen.   

 • Kaikkien rippikouluryhmien tapaamiset "Oma messu" ja "Oman messun suunnittelu" perutaan. Tämä johtuu siitä, että poikkeusolot jatkuvat enemmän tai vähemmän kevään kuluessa, eikä korvaavia kertoja riitä kaikille ryhmille. Nämä tapaamiset voit siis vetää yli passista. 

 • Myös Olkkari-tapaaminen siirtyy etäolkkariksi ja järjestetään ennalta sovittuna ajankohtana Teamsin kautta. Tähän saa kutsun oman ryhmän opelta sähköpostitse lähempänä tapaamista. 

 • Kappelikirkko tutuksi-kerrat pyritään järjestämään paikan päällä pienryhmissä huhti-toukokuun aikana.

 • Ryhmä tutuksi-kerta pyritään niin ikään järjestämään paikan päällä toukokuussa.

 • Vanhempainillat ovat Teamsin välityksellä kaikille ryhmille. Kutsu tulee vastuuopelta vanhemmille.

 • Rippikoulupyhä sunnuntaina 24.1. katsellaan omalta älylaitteelta tai tietokoneelta kotoa käsin. 
  Jos tämä tehtävä on jäänyt sinulta tekemättä, ota yhteys oman riparin vastuuopettajaan!

 • Iloiset ehtoolliset ja ehtoollisopetukset on siirretty pidettäväksi kouluittain touko-kesäkuussa. Tästä lisää infoa lähempänä, kun nähdään kuinka kokoontumisrajoitukset jatkuvat!
   

Kokoontumisrajoitusten ja muuttuvan tilanteen takia muutokset ovat mahdollisia ja todennäköisiä!

Oman ryhmän tapaamisista saa ajantasaisimman ja parhaan tiedon oman ryhmän vastuuopelta. Myös kaikenlaiset tehtävät, kirjeet ja turvatietolomakkeet palautetaan oman ryhmän vastuuopelle. 

Heidän yhteystietonsa löytyvät näiden nettisivujen Yhteystiedot-osiosta. 

Ryhmien vastuuopet:

Talvi 1: Kari Kauppinen, pappi
H1: Tiina Heiskanen, diakoni
H2: Toni Vehmassalo, nuorisotyönohjaaja
H3: Petja Heiskanen, diakoni
H4: Jaakko Malinen, johtava nuorisotyönohjaaja
H5: Hanna Malinen, lähetyssihteeri
Evo 1: Tanja Koskela, pappi
Evo 2: Merja Olin, pappi
Houtskari: Kalle Leppälä, pappi
Kannisto: Minna Teräväinen, pappi (14.4. asti)
Sasu: Hanna Riikonen, pappi
Kaupunkikoulu: Saara-Maria Jurva, pappi
Muualle menevät: Mika Kivinen, nuorisotyönohjaaja
 

Ryhmän vaihtamisesta, maksuvapautuksista, rippikoulun keskeyttämisestä tai ilmoittautumisesta voit kysyä riparipappi Hannalta, p. 050 524 1727.