Kirkon keskusteluavun puhelin- ja verkkoauttamisen palvelut

Kirkon keskusteluapua voi saada kahdenkeskisten kohtaamisten
neljällä eri tavoin: puhelimitse, netin ja chatin kautta tai perinteisen kirjeen muodossa.  

Palveleva puhelin on Suomen vanhin auttava puhelin.
Se on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1964 alkaen.

Palvelevan puhelimen rinnalla toimii verkkoauttamispalvelut 
Palveleva chat ja Palveleva netti sekä kirjepalvelu Palveleva kirje.
Kaikilla näillä kanavilla tarjoamme keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Palvelut ovat valtakunnallisia, ja niistä vastaa yhteistoiminnassa noin
40 seurakuntien ylläpitämää Palvelevan puhelimen paikallista toimipistettä.
Kaikki neljä keskusteluavun kanavaa toimivat sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Palvelevan puhelimen työ on kirkon sielunhoito- ja diakoniatyötä,
joka perustuu kirkkolakiin. KL:n neljännen luvun 1. pykälän mukaan
seurakunta huolehtii muun muassa sielunhoidosta ja diakoniasta.

Kirkon keskusteluavun puhelin- ja verkkoauttamisen toimintaa koordinoi
Kirkkohallituksen diakonian ja sielunhoidon yksikkö.