diakoniatyö

Diakoniatyössä

  • Autamme ihmisiä löytämään heidän omat voimavaransa ja toimimme yhdessä heidän kanssaan elinolosuhteiden parantamiseksi.
  • Annamme henkistä, hengellistä ja aineellista apua ja tuemme ihmisiä, että he saisivat heille kuuluvat palvelut.
  • Tuemme omaehtoisia toiminta- ja vertaisryhmiä
  • Vahvistamme seurakunnan vapaaehtoistoimintaa kaikenikäisten keskuudessa
  • Etsimme yhteiskunnan kipupisteitä ja nostamme esiin ihmisten hätää julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
  • Rohkaisemme hengelliseen pohdintaan, etsintään ja uudistumiseen


 

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi

Tuoreimmat jutut Lehterissä

Kaikki Lehterin artikkelitLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Talousongelmissa on hyvä ottaa aina ensin yhteyttä sosiaalitoimistoon tai talous- ja velkaneuvontaan. Seurakunnan diakoniasta saat myös apua. Seurakunnan diakoniatyöntekijä keskustelee luottamuksellisesti kanssasi raha- ja velkatilanteestasi.

Talousapua ja -neuvontaa