diakoniatyö

Diakoniatyössä

  • Autamme ihmisiä löytämään heidän omat voimavaransa ja toimimme yhdessä heidän kanssaan elinolosuhteiden parantamiseksi.
  • Annamme henkistä, hengellistä ja aineellista apua ja tuemme ihmisiä, että he saisivat heille kuuluvat palvelut.
  • Tuemme omaehtoisia toiminta- ja vertaisryhmiä
  • Vahvistamme seurakunnan vapaaehtoistoimintaa kaikenikäisten keskuudessa
  • Etsimme yhteiskunnan kipupisteitä ja nostamme esiin ihmisten hätää julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
  • Rohkaisemme hengelliseen pohdintaan, etsintään ja uudistumiseen