Nimikkolähetit

 

Pastori Pasi Hujanen, Inkerin kirkko
Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta

Pasi Hujanen on toiminut pitkään Inkerin evankelisluterilaisen kirkon eri tehtävissä; Pushkinin seurakunnan kirkkoherrana, kirkon kansliapäällikkönä, ja nykyisin Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikunnan pappina. Hänen työhönsä kuuluvat mm. suomenkieliset jumalanpalvelukset ja kotikäyntityö. Virossa Pasi  käy viemässä avustuskuormia ja pitämässä suomenkielisiä jumalanpalveluksia.

Inkeriläisvanhusten kunto huononee ja liikenneyhteydet heikkenevät; heidän avustamisensa on tärkeää, etteivät he jäisi kirkon toiminnan ulkopuolelle.

Rajan sulkeuduttua Suomen ja Venäjän välillä Pasi on päässyt kulkemaan Venäjälle Virosta. Tällä hetkellä se on mahdollista vain jalan. Rukousaiheina mm. että raja pysyisi auki edes Virossa ja laina-auto Venäjän puolella pysyisi kunnossa sekä Internetin käyttö Inkerin kirkon tukemisessa. 

Pasista voit kysyä lisää:
Sley, PL 184, 00181 Helsinki • Käyntiosoite Malminkatu 12 A, 00100 Helsinki • Vaihde (09) 251 390
Internet www.sley.fi • Sähköpostit pasi.hujanenATsley.fi • sleyATsley.fi

 

Asta Vuorinen, Japani,
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta

Asta on ollut töissä Japanissa HAT-Koben seurakunnassa. Viimeisen vuoden hän on ollut kotimaanjaksolla Suomessa. Vuoden 2023 lopussa saimme tiedon, että Kansanlähetykset YT-neuvottelujen johdosta hän jää Suomeen. Seurakuntamme tuki Astalle käytetään Kansanlähetyksen muun Japanin työn hyväksi toistaiseksi. Vuoden 2024 aikana selvitämme vaihtoehtoja uuteen nimikkosopimukseen.

HAT-Koben seurakunnassa jatkavat työtään kaksi japanilaista: Yoshida-sensei toimii seurakunnan pappina toisen seurakunnan ohella, ja hänen toisen seurakunnan jumalanpalveluksensa lähetetään Facebookin kautta myös HAT-Kobelaisille. Evankelista Kitasako-sensei työskentelee pelkästään HAT-Kobessa. Uusi lähettiperhe, Syrjätiet, asuu myös Koben suurkaupungissa, vaikka heidän pääsiallinen työnsä tällä hetkellä on kielen opiskelu.

Marraskuun 2023 kirjeestä: "Minun kohdallani muutosneuvottelut johtivat siihen,  ettei minua lähetetä takaisin Japaniin. Olen ottanut vastaan tehtävän opiston vakituisena asuntolanhoitajana. Tästä tuli nyt väliaikaista pidempi pesti. Päätös on nostanut pintaan kaikenlaisia tunteita ja asiat pohdituttavat vielä pitkään.

Haluan kiittää sinua lähettäjäni, joka olet ollut mukanani tällä matkalla. Matka lopulliseen määränpäähän on edelleen kesken, mutta tällä välipysäkillä on aika sanoa Sinulle kiitos ja näkemiin."

Kuva: Philippe Gueissaz

 

Antti ja Laura, maahanmuuttajatyö
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta

Vuonna 2023 Antti ja Laura lähtivät opiskelemaan kohderyhmänsä kieltä ja kulttuuria Pohjois-Afrikassa. Myöhemmin he tulevat siirtymään maahanmuuttajatyön tehtäviin Espanjaan.

Heidän työnsä tulee olemaan maahanmuuttajien laaja-alaista diakonista tukemista, jotta nämä voisivat integroitua espanjalaiseen yhteiskuntaan ja löytäisivät seurakuntayhteyden.

Monet maahanmuuttajat kaipaavat isänmaataan, johon he eivät voi palata. Antin ja Lauran rukouksena on, että he löytäisivät todellisen isänmaan, johon kaikki on Jeesuksen kautta kutsuttu (Hepr. 11:14-16).

Kuva: Philippe Gueissaz

 

Maroun Bou Rached, kansallinen työntekijä, SAT-7, Lähi-itä
Medialähetys Sanansaattajien kautta

Medialähetys Sanansaattajien yhteistyökumppani SAT-7 on kristillinen satelliittitelevisioverkosto, joka lähettää ohjelmaa paitsi television, myös sosiaalisen median alustojen välityksellä.

Beirutissa sijaitsevan SAT-7:n studion toiminnanjohtaja Maroun Bou Rached on Sansan kansallinen työntekijä. Hän aloitti vuonna 1999 SAT-7:n palveluksessa ja työskenteli alkuun editoijana ja ohjaajana, kunnes eteni toiminnanjohtajaksi. Helmikuusta 2021 Maroun on toiminut myös SAT-7 Kids -kanavan johtajana. Lastenkanavalle tuotetaan ohjelmasisältöä useissa eri studioissa, paljon juuri Libanonin Beirutissa.

Vuoden 2022 raportista:

Libanonin tilanne jatkui haastavana ... Kuluttajien hinnat karkasivat käsistä korkesan inflaation vuoksi (178 %). Lääkärien ja muun koulutetun väestön maastamuutta jatkui. Maassa oli pulaa myös lääkkeistä, sähköstä ja polttoaineesta.

Vuoden 2022 aikana Maroun koulutti paitsi Beirutin yliopistossa mediaopiskelijoita, myös SAT-7:n henkilökuntaa Kyproksella ja Turkissa sekä alueellisten partneriorganisaatioiden henkilökuntaa Egyptissä. Viiden päivän koulutusseminaarissa käsiteltiin käsikirjoitusta, tuottamista, ohjaamista ja luovuuden kehittämistä sekä järjestettiin aivoriihiä.


Katsojan kommentti: "Pyydän apuanne, sillä etsin totuutta. Seuraan SAT-7:n Daily Bread -sivuanne sosiaalisessa mediassa. Siellä kerrotaan Jeesuksesta ja haluaisin oppia asiasta lisää. Elämäni on nykyisellään täynnä väkivaltaa, en kestä sitä enää. Keskustellessani kanssanne sisälläni on rauha. Haluan lukea Raamattua."

Katso lisää: https://sansa.fi/tag/sat-7/
Täältä linkit SAT-7-kanaviin ja SAT-7:n Youtube-sivuille englanniksi ja alkuperäiskielillä: https://www.sat7uk.org/our-work/watch-now

 

Lähetyksen etusivu Seurakunnan tukikohteet Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt