Nimikkolähetit

 

Pastori Pasi Hujanen, Inkerin kirkko
Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta

Pasi Hujanen on toiminut pitkään Inkerin evankelisluterilaisen kirkon eri tehtävissä; Pushkinin seurakunnan kirkkoherrana, kirkon kansliapäällikkönä, ja nykyisin Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikunnan pappina. Hänen työhönsä kuuluvat mm. suomenkieliset jumalanpalvelukset ja kotikäyntityö. Virossa Pasi  käy viemässä avustuskuormia ja pitämässä suomenkielisiä jumalanpalveluksia.

Inkeriläisvanhusten kunto huononee ja liikenneyhteydet heikkenevät; heidän avustamisensa on tärkeää, etteivät he jäisi kirkon toiminnan ulkopuolelle.

Koronasulku rajoilla päättyi heinäkuussa 2022, joten Pasi on taas päässyt kulkemaan Venäjälle. Rukousaiheina mm. että rajat pysyisivät auki sekä Inkerin kirkon talouden parantumista. Korona ja varsinkin pankkeihin kohdistuneet sanktiot ovat vieneet paljon ulkomaista tukea.

Pasista voit kysyä lisää:
Sley, PL 184, 00181 Helsinki • Käyntiosoite Malminkatu 12 A, 00100 Helsinki • Vaihde (09) 251 390
Internet www.sley.fi • Sähköpostit pasi.hujanenATsley.fi • sleyATsley.fi

 

Asta Vuorinen, Japani,
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta

Asta on ollut töissä Japanissa HAT-Koben seurakunnassa. Parhaillaan hän on kotimaanjaksolla Suomessa.

Seurakunnassa jatkavat työtään kaksi japanilaista: Yoshida-sensei toimii seurakunnan pappina toisen seurakunnan ohella, ja hänen toisen seurakunnan jumalanpalveluksensa lähetetään Facebookin kautta myös HAT-Kobelaisille. Evankelista Kitasako-sensei työskentelee pelkästään HAT-Kobessa. Molemmat uudet lähettiperheet, Yamakuchit ja Syrjätiet, asuvat myös Koben suurkaupungissa, vaikka heidän pääsiallinen työnsä tällä hetkellä on kielen opiskelu.

Huhtikuun 2023 kirjeestä: "Japani on jatkuvasti mielessä ja ikävä sinne puskee säännöllisesti esiin, erityisesti silloin kun katselen kuvia Japanista. Olen viime aikoina katsonut muutamia japanilaisia tv-sarjoja ja voi miten ihana on kuulla japania. Se myös aktivoi kielitaitoa, joten tätä harrastusta on syytä jatkaa!"

Lue lisää ja seuraa Astaa:

https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/vuorinen-asta/
https://kansanlahetys.fi/3minuuttiarohkaisua/

Instagram: v.asta
Sähköposti: asta.vuorinenATsekl.fi

Kuva: Philippe Gueissaz

 

Juhani, pakolaistyö
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta

Aikaisemmin Keski-Aasiassa työskennellyt Juhani aloitti maahanmuuttoaallon siivittämänä syksyllä 2016 työn maahanmuuttajien parissa Suomessa. Hän kohtaa maahanmuuttajia ja pakolaisia heidän omalla äidinkielellään, jonka hän on Keski-Aasiassa oppinut, ja opettaa heille Raamattua ja kristillistä uskoa. Juhani toimii myös kouluttajana sekä resurssi- ja tukihenkilönä maahanmuuttajien parissa työskenteleville. Lisäksi hän pitää yhteyttä Keski-Aasian yhteistyötahoihin ja -kumppaneihin sekä maailmanlaajuisiin Keski-Aasialaisten pakolaisten parissa työtä tekeviin yhteistyötahoihin ja verkostoihin.

Vastauksena muuttuneeseen lähetystyön globaaliin tilanteeseen Juhani kohtaa nykyisessä työssään ihmisiä, joiden tavoittamiseksi aikaisemmin täytyi matkustaa kauas ja vaikeisiin olosuhteisiin. Nyt heidän parissaan voi työskennellä vapaasti omassa maanosassamme.

Rukousaiheita: Toivon viejät ja heidän koulutuksensa. Jumalan johdatusta heille. Hätäapua tarvitsevat köyhät Keski-Aasiassa!

Kuva: Kamera-Piste

 

Maroun Bou Rached, kansallinen työntekijä, SAT-7, Lähi-itä
Medialähetys Sanansaattajien kautta

Medialähetys Sanansaattajien yhteistyökumppani SAT-7 on kristillinen satelliittitelevisioverkosto, joka lähettää ohjelmaa paitsi television, myös sosiaalisen median alustojen välityksellä.

Beirutissa sijaitsevan SAT-7:n studion toiminnanjohtaja Maroun Bou Rached on Sansan kansallinen työntekijä. Hän aloitti vuonna 1999 SAT-7:n palveluksessa ja työskenteli alkuun editoijana ja ohjaajana, kunnes eteni toiminnanjohtajaksi. Helmikuusta 2021 Maroun on toiminut myös SAT-7 Kids -kanavan johtajana. Lastenkanavalle tuotetaan ohjelmasisältöä useissa eri studioissa, paljon juuri Libanonin Beirutissa.

Vuoden 2022 raportista:

Libanonin tilanne jatkui haastavana ... Kuluttajien hinnat karkasivat käsistä korkesan inflaation vuoksi (178 %). Lääkärien ja muun koulutetun väestön maastamuutta jatkui. Maassa oli pulaa myös lääkkeistä, sähköstä ja polttoaineesta.

Vuoden 2022 aikana Maroun koulutti paitsi Beirutin yliopistossa mediaopiskelijoita, myös SAT-7:n henkilökuntaa Kyproksella ja Turkissa sekä alueellisten partneriorganisaatioiden henkilökuntaa Egyptissä. Viiden päivän koulutusseminaarissa käsiteltiin käsikirjoitusta, tuottamista, ohjaamista ja luovuuden kehittämistä sekä järjestettiin aivoriihiä.


Katsojan kommentti: "Pyydän apuanne, sillä etsin totuutta. Seuraan SAT-7:n Daily Bread -sivuanne sosiaalisessa mediassa. Siellä kerrotaan Jeesuksesta ja haluaisin oppia asiasta lisää. Elämäni on nykyisellään täynnä väkivaltaa, en kestä sitä enää. Keskustellessani kanssanne sisälläni on rauha. Haluan lukea Raamattua."

Katso lisää: https://sansa.fi/tag/sat-7/
Täältä linkit SAT-7-kanaviin ja SAT-7:n Youtube-sivuille englanniksi ja alkuperäiskielillä: https://www.sat7uk.org/our-work/watch-now

 

Lähetyksen etusivu Seurakunnan tukikohteet Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt