Nimikkolähetit

 

Pastori Pasi Hujanen, Inkerin kirkko
Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta

Pasi Hujanen on toiminut pitkään Inkerin evankelisluterilaisen kirkon eri tehtävissä; Pushkinin seurakunnan kirkkoherrana, kirkon kansliapäällikkönä, ja nykyisin Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikunnan pappina. Hänen työhönsä kuuluvat mm. suomenkieliset jumalanpalvelukset ja kotikäyntityö. Virossa Pasi  käy viemässä avustuskuormia ja pitämässä suomenkielisiä jumalanpalveluksia.

Inkeriläisvanhusten kunto huononee ja liikenneyhteydet heikkenevät; heidän avustamisensa on tärkeää, etteivät he jäisi kirkon toiminnan ulkopuolelle.

Kesäkuun 2022 kirjeestä ilmenee, että Pasi on taas päässyt Venäjälle. Rukousaiheina mm. rajan avautuminen normaaliin kulkemiseen sekä köyhien seurakuntalaisten toimeentulo nykyisessä tilanteessa.

Pasista voit kysyä lisää:

Sley, PL 184, 00181 Helsinki • Käyntiosoite Malminkatu 12 A, 00100 Helsinki • Vaihde (09) 251 390
Internet www.sley.fi • Sähköpostit pasi.hujanenATsley.fi • sleyATsley.fi

 

Asta Vuorinen, Japani,
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta

Asta on ollut töissä Japanissa HAT-Koben seurakunnassa. Joulukuussa 2021 hän tuli vuoden pituiselle kotimaanjaksolle Suomeen.

Seurakunnassa jatkavat työtään kaksi japanilaista: Yoshida-sensei toimii seurakunnan pappina toisen seurakunnan ohella, ja hänen toisen seurakunnan jumalanpalveluksensa lähetetään Facebookin kautta myös HAT-Kobelaisille. Evankelista Kitasako-sensei työskentelee pelkästään HAT-Kobessa. Molemmat uudet lähettiperheet, Yamakuchit ja Syrjätiet, asuvat myös Koben suurkaupungissa, vaikka heidän pääsiallinen työnsä tällä hetkellä on kielen opiskelu.

Joulukuun 2021 kirjeestä: "1.12. oli viimeinen askartelupiirini ja pikkujoulut sen yhteydessä. Piiriläisiä vain saapui tulvimalla! Minut ja Yoshidat mukaan lukien meitä oli paikalla 13. Nuorin osanottaja oli vasta muutaman kuukauden ikäinen. Nuori äiti asuu kirkon lähellä ja oli monesti nähnyt mainoksia kirkon ikkunassa, mutta vasta nyt, jäätyään kotiin lapsen kanssa, hänen oli mahdollista tulla osallistumaan."

Asta vieraili Riihimäen seurakunnassa Keskiviikko lähetykselle -käsityöpajassa ke 11.5. sekä 5-luokkalaisten kouluvierailulla kevään aikana.

Lue lisää ja seuraa Astaa:

https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/vuorinen-asta/
https://kansanlahetys.fi/3minuuttiarohkaisua/

Instagram: v.asta
Sähköposti: asta.vuorinenATsekl.fi

Kuva: Philippe Gueissaz

 

Juhani, pakolaistyö
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta

Aikaisemmin Keski-Aasiassa työskennellyt Juhani aloitti maahanmuuttoaallon siivittämänä syksyllä 2016 työn maahanmuuttajien parissa Suomessa. Hän kohtaa maahanmuuttajia ja pakolaisia heidän omalla äidinkielellään, jonka hän on Keski-Aasiassa oppinut, ja opettaa heille Raamattua ja kristillistä uskoa. Juhani toimii myös kouluttajana sekä resurssi- ja tukihenkilönä maahanmuuttajien parissa työskenteleville. Lisäksi hän pitää yhteyttä Keski-Aasian yhteistyötahoihin ja -kumppaneihin sekä maailmanlaajuisiin Keski-Aasialaisten pakolaisten parissa työtä tekeviin yhteistyötahoihin ja verkostoihin.

Vastauksena muuttuneeseen lähetystyön globaaliin tilanteeseen Juhani kohtaa nykyisessä työssään ihmisiä, joiden tavoittamiseksi aikaisemmin täytyi matkustaa kauas ja vaikeisiin olosuhteisiin. Nyt heidän parissaan voi työskennellä vapaasti omassa maanosassamme.

Rukoilemme Juhanille viisautta pakolaisten koulutuksen mentorointiin ja heidän kohtaamiseensa.

Kuva: Kamera-Piste

 

Lähetyksen etusivu Seurakunnan tukikohteet Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt