Ristiäiset eli kastejuhla

Jumalan armo annetaan kasteen välityksellä. (Augsburgin tunnustus IX)

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:18-20). Lue lisää.

Kastepaikkana voi olla koti, kirkko tai jokin muu seurakunnan tila

Lapsen syntymän jälkeen Tampereen aluekeskusrekisteri lähettää kotiin rekisteröintikaavakkeen ja ohjeet kastetoimitusta varten. Lapsen nimet ja äidinkieli tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastoon (DVV) kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Seurakunta huolehtii nimen ilmoittamisesta, jos sitä ei ole tehty kasteeseen mennessä.

Kasteaika ja –paikka sovitaan seurakuntatoimistossa. Katso yhteystiedot tästä!

Kasteajan varaamisen jälkeen kastava pappi ottaa yhteyttä kastettavan perheeseen noin viikkoa ennen tilaisuutta. (Pappi voi hankkia kastepapin myös itse.)

Kastejuhla voidaan järjestää kotona tai seurakunnan tiloissa: Kirkkopuiston tai Sipusaaren seurakuntakodissa tai seurakunnan virastotalon kokoushuoneessa Temppelikatu 9, 3. kerros. Tilan varaaminen tapahtuu seurakuntatoimistossa.

Voit tilata seurakunnan pitopalvelun kautta tarjottavat niin kotiin kuin seurakunnan tiloissa pidettäviin juhliin. (linkki pitopalveluumme)

Kastepuu

Keskuskirkossa on kastepuu, johon jokaisesta kastetusta voidaan ripustaa lintu. Lintuun kirjataan kastetun etunimet ja kastepäivä. Lue lisää täältä!


Kummit

Jokainen kastettava tarvitsee vähintään yhden kummin, joka suostuu tukemaan kastetun kristillistä kasvatusta ja uskossa kasvamista.

Kummiksi voidaan valita henkilö, joka

  • kuuluu luterilaiseen kirkkoon
  • on käynyt rippikoulun ja
  • on konfirmoitu.

Kummiksi voidaan valita lisäksi muiden, kirkkomme kasteen hyväksyvien kirkkojen jäseniä.

Aikuiskaste

Aikuinen, jota ei ole kastettu ja joka haluaa liittyä kirkkoon, käy saa opetusta 20 tuntia ja hänet kastetaan sen jälkeen. Aikuisrippikoulusta sovitaan seurakunnan virastossa. Lue lisää aikuisrippikoulusta.

Tutustu Keskuskirkkoon:
YouTube-video
Kaste

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella koulutettujen ammattilaisen kanssa parisuhteesi tai perheesi vaikeuksista tai oman elämäsi solmukohdista. Voit tulla yksin, parina tai perheenä. Palvelu on maksuton.

Kirkon perheneuvonta auttaa maksutta