Menetkö muualle riparille?

Rippikoulun voi käydä myös muualla kuin Riihimäen seurakunnan rippikoulussa. Kaikkiin rippikouluihin kuuluu omaan kotiseurakuntaan tutustumisen jakso. Riihimäellä asuville tutustumisjakso järjestetään tammikuun ja toukokuun välillä.


Muualle riparille lähteville on oma ryhmä seurakuntaan tutustumista varten ja sen sisältö on samanlainen kuin oman seurakunnan ripareille menevillä. Toukokuun viimeisellä kerran jälkeen riparipassi on täynnä, ja se kelpaa rippikoulun järjestäjälle dokumentiksi suoritetusta kotiseurakuntaan tutustumisesta.

 

Muualle menevät ilmoittautuvat muiden kanssa samalla lomakkeella siten, että ensimmäiseksi laitetaan muualle menevät ja sen perään 4 muuta toivetta, jotta lomake päästää läpi. Heidät sijoitetaan kuitenkin muualle menevien ryhmään.