Viestintä

Seurakunnan tiedotuksen ja viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja kasvamiselle. Tavoitteena on antaa avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta ymmärrettävällä ja tilanteeseen sopivalla kielellä. Lisäksi tavoitteena on seurata kirkkoa ja seurakuntaa koskevaa keskustelua sekä osallistua siihen aktiivisesti ja rakentavasti. Seurakunnan tiedotus- ja viestintätoiminta palvelee tiedotusvälineitä ja muita yhteisöjä.Mira Mäkilä

Hallintosihteeri

Seurakuntahallintoon liittyvä viestintä.