Hirvijärven kappeli

Diakonian päihdetyö tarjoaa mahdollisuuden luottamuksellisiin keskusteluihin hengellisistä ja henkilökohtaisista asioista. Tavoitteena on tukea päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä ja heidän läheisiään. Päihdetyössä halutaan erityisesti tukea pyrkimystä päihteettömään elämään ja sitä kautta elämänlaadun paranemiseen. Seurakunnan päihdetyö välittää kristillistä toivon sanomaa.

Toimintaa:

Diakoniakahvit syys- ja kevätkaudella
Keväällä diakonian talkooleiri
Syksyllä talkooretkipäivä

Toiminnasta lisätietoja:
Heini Syrjä, heini.syrja@evl.fi, 050 3237 963

 

Voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään, he auttavat ja ohjaavat sinut eteenpäin

Myös päihdeongelmaisen läheinen kaipaa apua

Huomatessasi olevasi tai läheisesi olevan riippuvainen päihteistä, hae rohkeasti apua omasta terveyskeskuksestasi tai seurakunnastasi.

Päihteet ja riippuvuus

alkoholi

Rikoksen tekijöitä pidetään helposti pahoina ja paatuneina. Kirkon vankilatyössä näkyvä henkinen ja hengellinen hätä kertovat kuitenkin muuta. 

Rikoksen tekijä