Hirvijärven kappeli

Diakonian päihdetyö tarjoaa mahdollisuuden luottamuksellisiin keskusteluihin hengellisistä ja henkilökohtaisista asioista. Tavoitteena on tukea päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä ja heidän läheisiään. Päihdetyössä halutaan erityisesti tukea pyrkimystä päihteettömään elämään ja sitä kautta elämänlaadun paranemiseen. Seurakunnan päihdetyö välittää kristillistä toivon sanomaa.

Toimintaa:

Diakoniakahvit syys- ja kevätkaudella
Keväällä diakonian talkooleiri
Syksyllä talkooretkipäivä

Toiminnasta lisätietoja:
Heini Syrjä, heini.syrja@evl.fi, 050 3237 963

 

Kun läheisesi kärsii riippuvuudesta, voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään. He auttavat ja ohjaavat sinut eteenpäin. 

Myös päihdeongelmaisen läheinen kaipaa apua

Jos huomaat, että olet itse tai läheisesi on riippuvainen päihteistä, hae rohkeasti apua omasta terveyskeskuksestasi tai seurakunnastasi.

Seurakuntien päihdetyöhön sisältyy sekä yksilötyötä että ryhmämuotoista toimintaa.

Päihteet ja riippuvuus

alkoholi

Kirkko auttaa yhteistyössä viranomaisten, muiden kirkkokuntien ja järjestöjen kanssa rikoksen osapuolia. Kirkko tekee työtä vankiloissa. Myös vapautuneille ja vankien läheisille on tukea.

Rikoksen tekijä