Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava.
Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.
Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta,
asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse.

Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. 
Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis hoitaa esteidentutkinta 
ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta tai pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta.
 

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa.
Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta,
johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan,
mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. 

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän arkipäivää ennen vihkipäivää.
Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.