Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava.
Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.
Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta,
asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse Tampereen aluekeskusrekisteriin.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa.
Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta,
johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös Digi- ja väestötietovirasto voi suorittaa tutkinnan,
mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. 

Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteiden tutkintaa viimeistään seitsemän arkipäivää ennen vihkipäivää. Avioliiton esteiden tutkintatodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa