Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava.
Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.
Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta,
asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse Tampereen aluekeskusrekisteriin.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa.
Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta,
johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös Digi- ja väestötietovirasto voi suorittaa tutkinnan,
mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. 

Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteiden tutkintaa viimeistään seitsemän arkipäivää ennen vihkipäivää. Avioliiton esteiden tutkintatodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa