Diakoniatyöntekijät:
 

Eira Latvala, johtava diakonissa
050 323 7962,  eira.latvala@evl.fi
hallinnolliset tehtävät, mielenterveystyö

Eero Haltia, diakoni
040 576 6051,  eero.haltia@evl.fi
vapaaehtoistyö, yleinen diakoniatyö,
lähimmäispalvelu, eläkeläiskerhot

Petja Heiskanen, diakoni
050 323 7965,  petja.heiskanen@evl.fi
kansainvälinen diakonia, maahanmuuttajatyö,
Reilun kaupan yhdyshenkilö, puhelinpäivystys,
yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö

Tiina Heiskanen, diakoni
050 323 7964, tiina.heiskanen@evl.fi
kehitysvammaistyö, nuorisodiakonia,
diakoninen perhetyö

Irina Pasma, diakoni
050 592 3552, irina.pasma@evl.fi
diakoninen eläkeläis- ja vanhustyö
 
Heini Syrjä, diakonissa
050 323 7963,  heini.syrja@evl.fi
omaishoitajatyö, esteettömyysyhdyshenkilö, päihde- ja
vankilatyö sekä vaatekierrätyksen vastuuhenkilö