Ajatuksia kuluvasta keväästä ja tulevasta kesästä
 

Arki ja tutut rutiinit ovat nyt kovassa myllerryksessä koronavirus-epidemian myötä. Epidemia vaikuttaa myös rippikouluihin - Riihimäen seurakunnassa vuonna 2020 on yhteensä 13 rippikouluryhmää ja hieman alle 300 rippikoululaista.
 

Riparilaisten ja perheiden huolena on tällä hetkellä varmasti koulunkäynti ja tavallinen arki.
Sen lisäksi riparia ja sen käymistä on valmisteltu ja odotettu jo pitkään. Joillakuilla on leirijakso takana ja konfirmaatio edessä, suurimmalla osalla leiri alkaisi kesäkuussa.

Suomessa rippikoulun käy vuosittain yli 70% 15-vuotiaista nuorista. Näin ollen samat huolenaiheet koskevat satoja nuoria tänä keväänä. Koko kirkon asioita pohtii Kirkkohallitus ja sen asiantuntijat, lisäksi alueittain asioista vastaa tuomiokapituli, Riihimäen kohdalla Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli. Heidän ohjeidensa lisäksi seurakunta noudattaa ensisijaisesti Suomen valtion antamia ohjeita, linjauksia ja määräyksiä.

Rippikoulujen tulevaisuutta pohtiessa tärkeintä on yhteinen turvallisuus ja jokaisen rippikoululaisen, läheisen, opettajan ja työntekijän terveys.
Tämän hetkistä tilannetta puntaroidessa voi arvioida, että jokainen ripari muuttuu jollakin tavalla: joidenkin leirien kohdalla se saattaa tarkoittaa vain etäjaksoa kevään aikana, joidenkin leirien aikataulu saattaa muuttua tai leirin kokoonpano muuttua. On myös todennäköistä, että etäsuorituksia voidaan tehdä kesälläkin.

On kuitenkin täysin mahdotonta arvioida vielä sitä, mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa kesän rippileirien suhteen. Riihimäen seurakunta tiedottaa perheitä heti, kun päätöksiä tehdään ja tulevaisuutta voidaan katsoa pidemmälle.
Varmaa on kuitenkin se, ettei kenenkään rippikoulu jää käymättä, ellei se ole nuoren ja perheen oma päätös. Vaihtoehtoisia tapoja on jo löydetty ja löydetään varmasti lisää.

Riksun ripareiden tavoitteena on kaikesta huolimatta olla ainutlaatuisia kokemuksia ja tärkeitä hetkiä riihimäkeläisille nuorille ja heidän perheilleen.

Ethän epäröi ottaa yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Rippikoulutyön kappalainen, Hanna Riikonen 050 524 1727 / hanna.riikonen@evl.fi

(päivitetty 31.3.)