KOnkarikoulutus

Konkarikoulutus syventää aiemmilla kursseilla opittuja kerhonohjaajataitoja. Konkari osaa soveltaa itsenäisesti aiemmin oppimiaan ohjaajataitoja ja oppii ottamaan omat vahvuutensa käyttöön.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Edellytyksenä konkarina toimimiseen KO1 ja KO2 kurssien käyminen.

Koulutuksen kohderyhmä

Konkarikoulutus on tarkoitettu KO1 ja KO2 käynneille nuorille. Täysi-ikäinen konkari voi toimia isäntä/emäntänä leirillä.

Osaamistavoitteet

Osallistuja uskaltaa ottaa rohkeasti omat taitonsa käyttöön ja soveltaa niitä kerhotoiminnassa. Osallistuja pystyy arvioimaan kriittisesti omaa toimintaansa. Osallistuja ottaa enemmän vastuuta ja osaa toimia itseohjautuvasti sekä tiedostaa vastuunsa esimerkkinä nuoremmille kerhonohjaajille. Osallistuja osaa toimia haastavissa kerhotilanteissa rakentavasti. Osallistuja hallitsee turvallisuus- ja ensiaputaidot. Täysi-ikäinen konkari voi halutessaan kouluttautua leiri-isännäksi/emännäksi.

Koulutuksen sisältämät seurakunnan koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi

Osaamisalue

IK4: Omien erityistaitojen käyttöönotto

 Itsensä kehittäminen

IK5: Minä isäntänä/emäntänä

Itsensä kehittäminen

IK7: Palautteen antaminen, vastaanottaminen ja itsereflektointi

Itsensä kehittäminen

RJ2: Ohjaustaitojen syventäminen

Minä ryhmänohjaajana

RJ4: Ongelmatilanteet ryhmässä

Minä ryhmänohjaajana

RJ5: Ryhmän turvallisuus

Minä Ryhmänohjaajana

   

J3: Itsenäisen ohjaamisen taidot- konkarin tehtävät

Johtaminen

IT5: Vuorovaikutus

 Isostaidot

 

IT8: Ensiapu

IT12: Luovuus ja toiminnallisuus

Isostaidot

Isostaidot

 

IT13: Muut erityistaidot

Isostaidot

 

RJ3: oman auktoriteetin vahvistaminen ohjaajana/haastavat ryhmätilanteet

Minä Ryhmänohjaajana

 

       

 Yhteensä 58 tuntia/ (2OP)

Vastaava järjestäjä ja koulutuksen kehittämisestä vastaa

Riihimäen seurakunnan kouluikäistentyö

 

KERHONOHJAAJAILTOJEN TEEMAT (sisältyvät koulutukseen)

SYKSY

Minä kerhonohjaajana: oma kerhonohjaajaidentiteetin löytäminen/vahvistaminen, omat vahvuudet/kehittämishaasteet, ohjaajuuden tukeminen

Vuorovaikutustaidot: tiimityötaidot, minä-viestintä, suhde kerholaisiin (+ kerholaisten vanhempiin), toisiin ohjaajiin ja työntekijöihin

Ohjaamistaidot: toiminnan ohjaaminen, lasten ikätason huomioiminen, ryhmän hallinta

Turvallinen kerho: fyysinen ja henkinen turvallisuus, kiva-kerho, kerhon säännöt/toimintaperiaatteet              

KEVÄT

Ensiapu

Turvallinen kerho: vertaisjakaminen, kokemuksia ja tukea

Monenlaiset kerholaiset: Miten tukea/huomioida erilaisia kerholaisia?

Ohjaamistaidot: käytännön harjoittelu, erilaiset leikit

Seurakunta toimintaympäristönä: hartaus, arvopohja