Uutislistaukseen

Piispainkokous päätti kansainvälisistä jäsenmaksuista ja avustuksista

Piispainkokous esittää kirkkohallituksen täysistunnolle, että vuonna 2025 kirkkojen kansainvälisille yhteistyöjärjestöille maksetaan jäsenmaksuja ja kansainvälisille erityisohjelmille avustuksia yhteensä 658 900 euroa. Vuonna 2024 summa on 627 500 euroa.  Suurimpien summien saajat ovat Luterilainen maailmanliitto  ja Kirkkojen maailmanneuvosto. Niiden jäsenmaksut pohjautuvat pääosin laskentakaavaan, jossa huomioidaan kirkon jäsenmäärä ja kunkin maan bruttokansantuote.
Piispainkokous esittää lisäksi, että Barentsin kirkkojen neuvoston lakkauttamisen yhteydessä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle palautuvat varat kohdistetaan Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastoon. Neuvoston toiminnan jatkaminen ei ollut mahdollista Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.
Piispainkokous myönsi Strasbourgin ekumeeniselle instituutille 70 000 euron avustuksen kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta. Myönnetty summa kattaa vuodet 2023 ja 2024. Instituutti oli anonut avustusta perustoimintaan sekä Augsburgin tunnustuksen vuonna 2030 vietettävän 500-vuotisjuhlan valmisteluja varten. Lisätiedot: Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, kimmo.kaariainen@evl.fi, p. 040 522 1464

 

30.5.2024 17.04