Uutislistaukseen

Uusi kirkkovaltuusto

Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous

Riihimäen uusi kirkkovaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran sunnuntaina 8.1.2023.
Kokouksessa valittiin uuden kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2023-24 Suvi Pitkänen 
ja varapuheenjohtajaksi Satu Taiveaho.

Uusi kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa valittiin uusi kirkkoneuvosto. 
Kirkkoherra Sirpa Viherä on kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Mäkelä.  Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Eija Aittola, Kari Majaranta, Jarno Raninen, Tiina Mämmelä, Juha-Pekka Malinen, Katri Riikonen ja Kari-Veli Lehtonen.

Pertti Mäkelä varajäsen on Reima Ojanen, Eija Aittolan varajäsen Auli Anttila, Kari Majarannan varajäsen Timo Sinivuori, Jarno Ranisen varajäsen Sanna Sauramäki, Tiina Mämmelän varajäsen Soili Juvonen, Juha-Pekka Malisen varajäsen Jones Pohjanvuori, Katri Riikosen varajäsen Ritva Pahkala ja Kari-Veli Lehtosen varajäsen Mikko Arminen.


Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko.
Vuoden 2022 seurakuntavaaleissa valittiin 27 jäsentä Riihimäen kirkkovaltuustoon. 


Kirkkovaltuusto päättää:
•seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista
•perittävästä kirkollisverosta
•rakennushankkeista ja
•virkojen perustamisesta

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon.  Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa.

Nyt alkavan nelivuotiskauden aikana luottamushenkilöt tulevat tekemään päätöksiä mm. seurakunnan kiinteistöstrategiaan liittyen.

 

12.1.2023 12.27