Kolehdit syksy 2023

3.9. Vammaistyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Jumalan edessä saman arvoisia.
10.9. Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr. Virallinen
17.9. Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko. Virallinen
24.9. Rauhan ja vakauden edistämiseen kehittyvissä maissa. Kirkon Ulkomaanapu sr. Virallinen

1.10. Kansan Raamattuseuran lapsi- ja perhetyölle, erityisesti Perheen parhaaksi -hankkeeseen, jolla tuetaan parisuhdetta, vanhemmuutta ja lapsen turvallisuuden kokemuksen kasvattamista.
08.10. Medialähetys Sanansaattajat ry:n työn tukemiseen.
15.10. Ilmasto- ja ympäristötyöhön SLS:n kautta teemalla Pidetään huolta yhteisestä maapallosta, virallinen.
22.10. Koulutustyöhön eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.
29.10. Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta, Suomen Ekumeeninen neuvosto, virallinen.

4.11. Oman seurakunnan diakoniatyön jouluavustuksiin.
5.11. Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry:m toiminnan tukemiseen lähetystyössä ja kotimaassa.
12.11. Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta, virallinen.
19.11. Oman seurakunnan diakoniatyön jouluavustuksiin.
26.11. Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen, tukemiseen ja kouluttamiseen valtakunnallisesti, Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys.

3.12. Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla SLS:n kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset, virallinen.
6.12. Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton hengellisen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta, virallinen.
10.12. Raamatunkäännöstyöhön Namibiassa Suomen Pipliaseuran kautta, virallinen.
17.12. Kristillisen kasvatuksen vahvistamiseksi kodeissa ja seurakunnissa kartoittamalla ja kehittämällä uudenlaisten messuyhteisöjen piirissä löydettyjä toimintamalleja laajempaan käyt-töön, hengen uudistus kirkossamme ry, virallinen.
23.12. Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.
24.12. Oman seurakunnan diakoniatyön avustuksiin.
25.12. Riihimäen seurakunnan ystävyysseurakunnille Viru-Jaakobille ja Szolnokille.
26.12. Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open Doors Finland ry:n kautta, virallinen.
31.12. Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus.