Kolehdit 2022


1.5. Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus
8.5. Herättäjä-Yhdistyksen musiikkityöhön vahvistamaan uudistettujen virsien käyttöä ja tunnettuutta, Herättäjä-Yhdistys ry
15.5. Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta, virallinen
22.5. Hengellisen elämän vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyöttä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa, Hiljaisuuden ystävät ry, virallinen
26.5. Ystävyysseurakunta Viru-Jaakobin tukemiseen Virossa
29.5. Koulutuksen mahdollistamiseen ja opetuksen ​​​laadun parantamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta, virallinen

5.6. Kirkon ja kristittyjen tukemiseen kohtaamaan uushenkisyydestä vastauksia hakevia ihmisiä sekä välittämään heille evankeliumia, Hengen uudistus kirkossamme ry, virallinen
12.6. Asta Vuorisen työn tukemiseen Japanissa Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen kautta
18.6. Medialähetys Sanansaattajien SAT-7 satelliittitelevisiotyön tukemiseen
19.6. Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta, virallinen
25.6. Pasi Hujasen työn tukemiseen Venäjällä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta
26.6. Juhani Mäkilän työn tukemiseen maahanmuuttajien keskuudessa Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta

3.7. Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen, Herättäjä-Yhdistys, virallinen
10.7. Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Koulutus on avain oman elämän hallintaan, virallinen
17.7. Hiippakunnan nimikkolähettien Sakari ja Päivi Löytyn työn tukemiseen eteläisessä Afrikassa Suomen Lähetysseuran kautta, virallinen
24.7. Raamattutyöhön Kiinassa Suomen Pipliaseuran kautta
31.7. Perhetyöhön Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta

7.8. Lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen Kolumbiassa Suomen Lähetysseuran kautta
14.8. Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, kirkkohallitus
21.8. Toivon sanoman välittämiseen internetissä, erityisesti Bible Toolbox –sivuston kautta, SLEY, virallinen
28.8. Suomen kristillisen ylioppilasliiton valtakunnallisen toiminnan vahvistamiseen, Suomen kristillinen Ylioppilasliitto

4.9. Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntia tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan, Kansan Raamattuseuran säätiö, virallinen
11.9. Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta, virallinen
18.9. Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa, Suomen Merimieskirkko, virallinen
25.9. Riihimäen ystävyysseurakuntien Viru-Jaakobin ja Szolnokin tukemiseen