Kolehdit 2022

7.8. Lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen Kolumbiassa Suomen Lähetysseuran kautta
14.8. Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, kirkkohallitus
21.8. Toivon sanoman välittämiseen internetissä, erityisesti Bible Toolbox –sivuston kautta, SLEY, virallinen
28.8. Suomen kristillisen ylioppilasliiton valtakunnallisen toiminnan vahvistamiseen, Suomen kristillinen Ylioppilasliitto

4.9. Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntia tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan, Kansan Raamattuseuran säätiö, virallinen
11.9. Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta, virallinen
18.9. Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa, Suomen Merimieskirkko, virallinen
25.9. Riihimäen ystävyysseurakuntien Viru-Jaakobin ja Szolnokin tukemiseen.

2.10. Lasten ja nuorten keskinäistä vertaistukea vahvistavan Frendie -kaverisovelluksen kehittä-mistyöhön osana Lasten ja nuorten keskus ry:n yksinäisyydentorjuntahanketta. Lasten ja nuorten keskus, virallinen.
09.10. Raamattutyöhön Kiinassa Suomen Pipliaseuran kautta.
16.10. Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta, Suomen ekumeeninen neuvosto ry, virallinen.
23.10. Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseen ja jakamiseen koululaisille, sotilaille, hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Chilessä, Suomen Gide-onit ry.
30.10. Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta, virallinen.

5.11. Oman seurakunnan diakoniatyön jouluavustuksiin.
6.11. Ilmasto- ja ympäristötyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Pidetään huolta yhtei-sestä maapallosta, virallinen.
13.11. Evankelinen lähetysyhdistys Ely ry:n työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön.
20.11. Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta, virallinen.
27.11. Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta, virallinen.

4.12. Oman seurakunnan diakoniatyön jouluavustuksiin.
6.12. Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton Rintamaveteraaniliiton ja kaatuneit-ten Omaisten Liiton hengellisen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta, virallinen.
11.12. Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset, virallinen.
18.12. Ruoka-apu toiminnan kehittämiseen, koordinoimiseen ja avun välittämiseen seurakuntien kautta jaettavaksi, Kirkkopalvelut ry:n kautta.
23.12. Sovinnon ja rauhan työhön SLS:n kautta teemalla Rauha rakennetaan pala kerrallaan.
24.12. Oman seurakunnan diakoniatyön avustuksiin.
25.12. Riihimäen seurakunnan ystävyysseurakunnille Viru-Jaakobille ja Szolnokille
26.12. Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open Doors Finland ry:n kautta, virallinen.