Kolehdit kesä 2021

6.6. Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa, Kirkon Ulkomaanapu, virallinen
13.6. Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry:n työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön
20.6. Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta, virallinen
26.6. Pohjois-Suomen tunturikappeleiden ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, virallinen
27.6. Seurakunnan nimikkolähetti Pasi Hujasen työn tukemiseen Venäjällä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta
4.7. Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa työikäisten ja seniori-ikäisten henkisen ja hengellisen tuen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen
11.7. Koulutus on avain oman elämän hallintaan –kolehti nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta, virallinen
18.7. Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta
25.7. Hiippakunnan nimikkolähettien Sakari ja Päivi Löytyn työn tukemiseen eteläisessä Afrikassa Suomen Lähetysseuran kautta, virallinen
1.8. Perhetyön tukemiseen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta
7.8. Seurakunnan nimikkolähetti Asta Vuorisen työn tukemiseen Japanissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta
8.8. Lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen Kolumbiassa Suomen Lähetysseuran kautta
14.8. Raamattutyöhön Kiinassa Suomen Pipliaseuran kautta
15.8. Habrun ja Legehidan alueen naisten voimaannuttamiseen Etiopiassa, Suomen Lähetysseuran kautta
21.8. Seurakunnan nimikkolähetti Juhani Mäkilän työn tukemiseen pakolaistyössä, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta
22.8. Teologiseen koulutukseen Myanmarissa, erityisesti Myanmar Institute of Lutheran Theology –oppilaitoksessa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta, virallinen
28.8. Medialähetys Sanansaattajien SAT-7 satelliittitelevisiotyön tukemiseen
29.8. Korona-epidemian vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi Kirkon diakoniarahaston kautta, Kirkkohallitus, virallinen
5.9. Orpolapsityöhön Keniassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta
12.9. Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan, virallinen
19.9. Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkon kautta, virallinen
26.9. Lukutaitoa naisille Afrikassa –ohjelmaan Suomen Pipliaseuran kautta, virallinen