Riihimäen seurakunta tukee

Habrun ja Legehidan alueen naisten voimaannuttamista Etiopiassa
(Suomen Lähetysseura)

Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalouden tuottavuutta alueella ja lisätä naisten toimeentulomahdollisuuksia.

V. 2018 naisia koulutettiin mm. kestävämpään maatalouteen ja ympärivuotisen ruuan saannin turvaamiseen opettamalla uusia viljelytekniikoita. Naisille järjestettiin myös koulutus puhtaan juomaveden tärkeydestä ja he perustivat komitean ylläpitämään lähteen puhtaanapitoa ja suojelua.

 

Katso lisää: https://www.facebook.com/suomenlahetysseuraetiopiassa.fi/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD5nLJtwGZQ5vsbSHJZxttymLgAKdcki_PBCfFYGUdhrme8TIwOhDJYIUuEqKZCmMf2sLB2hW1GiwEC

Naiset ovat voimaantuneet elinolosuhteiden parannuttua, heidän arvostuksensa yhteisöissä on noussut ja he ovat saaneet tunnustusta. Naisten johtamistaidot ovat parantuneet heidän johtaessaan omia ryhmiään ja sukupuoleen perustuva väkivalta on vähentynyt yhteisöissä.

Orpolapsityötä Keniassa

(Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys)

Matongon orpokoti toimii yhteistyössä Kenian evenkelis-luterilaisen kirkon kanssa. Jokaisen lapsen kohdalla tavoite on, että lapsi ei asuisi kauan orpokodilla, vaan pääsisi mahdollisimman nopeasti palaamaan sukunsa pariin. Joskus näin käy piankin, joskus lapset asuvat vuosia orpokodilla.

Orpolapsityön piirissä on myös noin 500 orpolasta, joilla on suomalainen kummi. Lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä.

Katso lisää: https://www.facebook.com/kolmellamantereella/

Korona-pandemian takia koulut ovat olleet kiinni jo kolme viikkoa, liikkumista on rajoitettu ja kokoontumisia ei saa järjestää. Ihmisiä kannustettaan myös Keniassa pysymään kotona.

Olemme juuri opetelleet käyttämään tiimimme kanssa kenialaista nettipankkijärjestelmää, jonka avulla voimme maksaa lähes kaikki hankkeemme kulut. On todella hienoa, että tämä järjestelmä saatiin juuri otettua käyttöön ja työ voi jatkua, vaikka emme fyysisesti pääsekään perheiden luo ja toimistollemme tässä tilanteessa.

Perhetyötä Nepalissa

(Suomen Lähetysseura)

Perhetyö sisältää avioparityötä ja naisjohtajuuskoulutusta. Avioparityössä aviopareja koulutetaan avioliittokurssien vetäjksi. Naisjohtajuuskoulutus tarjoaa kuukauden mittaisia kursseja seurakunnissa vapaaehtoisina toimiville naisille, jatkokoulutusta ja tukea peruskurssin käyneille.

 

Vaikka Nepalissa on koronatapauksia 9.4. mennessä todettu vasta yhdeksän, on hallitus määrännyt kaikki pysymään kotona, vain lääke- ja ruokaostoksilla saa käydä.

Koska tutkitusti karanteeneissa ja eristyksissä perheväkivalta lisääntyy, rukoillaan että perhetyössä koulutetut pariskunnat voisivat puhelimen ja somen kautta auttaa.

 

Raamattutyötä Kiinassa

(Suomen Pipliaseura)

Pipliaseurojen yhteinen raamattutyö Kiinassa kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka painattaa ja levittää Raamattuja. Sen lisäksi tuetaan raamatunkäännöstyötä Kiinan vähemmistökielille sekä raamattumateriaalin tuottamista kirkon työntekijäkoulutukseen.

 

Omakohtainen Raamattuun tutustuminen on perusta kristittynä kasvamisessa.  Seurakuntien tuki kohdistetaan edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen turvin pystytään toteuttamaan myös ilmaisia raamattujakeluja maaseudun köyhissä seurakunnissa.

 

Katso lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/piplia/2015/01/Kiinan_monet_kasvot_PowerPoint_esitys.pdf

Vuoden 2018 aikana Pipliaseurat mahdollistivat Raamatun hankkimisen edullisella hinnalla jopa 1,278 miljoonalle kiinalaiselle. Ilmaisia Raamattuja jaettiin lähes 10 000 kappaletta. 

Kristillistä satelliittitelevisiotyötä SAT-7:n kanavilla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

(Medialähetys Sanansaattajat)

SAT-7 tuottaa ympärivuorokautista ohjelmaa neljällä kanavalla kolmella eri kielellä. Se on läsnä sellaisessa osassa maailmaa, jossa ihmisillä on edelleenkin hämmästyttävän vähän tai ei lainkaan keinoja päästä kristinuskon sanoman piiriin. Ohjelmissa esiintyy vain paikallisia ihmisiä. He rohkaisevat ohjelmissa kristittyjä ja opettavat heitä elämään Kristuksen todistajina ei-kristityssä maassa. 

 

Katso lisää: https://sansa.fi/tag/sat-7/

SAT-7 TURK koki v. 2018 dramaattisen lisäyksen katsojiensa aktiivisuudessa. Suoriin lähetyksiin soittajien määrä kasvoi yli 200 prosenttia. Katsojat kirjoittavat kommenttejaan Facebookissa ja YouTubessa. Lisäksi SAT-7 TURK:n työntekijät ovat tavoitettavissa sähköpostilla ja WhatsAppilla.

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä Kolumbiassa

 

(Suomen Lähetysseura)

Koulutyttö kirjan ääressä

Moni lapsi Kolumbiassa on pudonnut pois virallisesta koulujärjestelmästä maan sisäisen pakolaisuuden tai taloudellisten
resurssien puutteen johdosta. Peruskoulun jälkeen opiskelu on erittäin kallista, eikä ilmaisia toisen asteen ja
yliopistotason opintoja ole saatavilla.

Parannamme lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia antamalla heille koulutuksen kautta paremmat valmiudet elämään.
Jotta nuoret voisivat todella muuttaa omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää, on erittäin tarpeellista tukea
myös toisen asteen koulutusta sekä yliopisto-opiskelua.

Katso lisää: https://app.seidat.com/presentation/shared/m6gWv5w5pQ9E9e8oB/0/0

 

Lähetyksen etusivu  Nimikkolähetit  Ystävyysseurakunnat  Lähetysjärjestöt