HUOLTAJILLE LÄHETETTY KIRJE 18.3.2020

18.3.2020 Riihimäellä
 

Hyvä rippikoululaisen huoltaja,

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi on valtioneuvosto antanut maanantaina 16.3. poikkeuksellisia rajoituksia, joiden käyttöönotto perustuu 17.3. eduskunnan istunnossa käsiteltyyn valmiuslakiin. Niillä on merkitystä myös Riihimäen seurakunnan toiminnan ja näin ollen myös rippikouluryhmien kokoontumisen kannalta.
Kaikkien rippikouluryhmien kokoontuminen ja tapaamiset on peruttu toistaiseksi. Tästä huolimatta rippikoulukevät jatkuu etätoteutuksena. Etätoteutuksen ohjeita julkaistaan sivulla
www.riksunriparit.fi sitä mukaan, kun niitä saadaan tehtyä.
Jokaisen rippikoululaisen ja perheen tehtäväksi jää pitää huolta siitä, että merkinnät passissa tulevat suoritetuksi. Etätehtävät palautetaan oman ripariryhmän vastuuvetäjälle ja näin merkintä passista tulee kuitatuksi. Vastuuvetäjä on se työntekijä, joka lähetti ensimmäisen riparikirjeen joulukuussa ja jonka yhteystiedot löytyvät passin takakannesta.

Suurimmalle osalle rippikoululaisista etätehtäväksi jäävät kerrat Kappelikirkko tutuksi, Olkkari, Oman ryhmän messusuunnittelu ja Oman ryhmän messu. Tehtäviä ei tarvitse suorittaa sinä päivänä, kun tapaaminen passissa olisi, vaan joustavasti kevään kuluessa. Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, emmekä vielä tiedä, millä tavoin elämä jatkuu 13.4. jälkeen. Toukokuun osalta toki toivomme, että tilanne normalisoituu, mutta varmuutta asiasta ei ole. Siksi talvirippikoulun konfirmaation su 10.5. ja toukokuun riparitapaamisten osalta ei ole vielä minkäänlaista varmuutta, vaan pyrimme tiedottamaan asiasta heti, kun varmaa tietoa on ja suunnitelmia uskaltaa tehdä. Myöskään laskuja rippikoululeireistä ei lähetetä vielä maalis-huhtikuun aikana.

Tilanne on poikkeuksellinen niin perheille, yhteisöille kuin koko maallemme. Rippikoulun keskeytymisestä ei kuitenkaan kannata olla huolissaan, sillä yhdessä löydämme varmasti keinot toteuttaa riparia eri tavalla tänä keväänä. Etätoteutus toki vaatii vaivannäköä siinä missä paikalle tapaamisiin tuleminenkin ja eniten itselleen saa, kun tehtävät tekee huolella ja ajatuksen kanssa. Älkää epäröikö ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja tai ohjeita!

Rippikoulussa pohditaan paljon sitä, mikä elämässä todella on tärkeää, mitä Jumala meille toivoo ja kuinka hän meitä rakastaa. Elämän hiljentyessä voi Jumala tulla lähelle ja hänen puoleensa kannattaa huokailla myös sen puolesta, että kesällä päästään nauttimaan ripareista ja toistemme seurasta.

Tutussa Jaakko Löytyn riparilaulussa lauletaan:
”On meillä unelma, yhteinen unelma ja tämä toivo vielä tallella!”

Näillä sanoin toivotan koko Riihimäen seurakunnan rippikoulutyön puolesta siunausta ja toivoa muuttuneeseen arkeen.

Ystävällisin terveisin,
Hanna Riikonen
rippikoulutyön kappalainen
050-524 17 27 /
hanna.riikonen@evl.fi
www.riksunriparit.fi / www.riihimaenseurakunta.fi

HUOMAATHAN, ETTÄ SIVUT PÄIVITTYVÄT KOKO AJAN!

 

Suorita riparipassin etätehtävä avaamalla vasemmasta Ennakkojakso kevät 2020-valikosta (mobiililaitteessa ylhäällä) kukin passimerkintä ja toimimalla sieltä löytyvien ohjeiden mukaan. Huomaathan, että sivuja päivitetään koko ajan kevään kuluessa.

Lähetä tekemäsi tehtävä oman ryhmän vastuuvetäjälle sähköpostitse (jos sinulla ei ole sähköpostia, voit kysyä opettajalta tekstarilla, millä tavalla toimitat tehtävän hänelle -> esimerkiksi Whatsapp-kuvana).
Kerro viestissä ja sen otsikossa, kenen tehtävä ja mikä merkintä on kyseessä.
Eli otsikoi viestisi "Rape Riparilaisen Kappelikirkko tutuksi-etätehtävä" jne.

Tehtävien tekemiseen voit kysyä Hannalta apua  Whatsapilla tai tekstarilla 050-524 1727 tai Instagramin directillä @narnianuoret.