PISARA 1

Koulutus antaa valmiuksia toimia nuoriso- ja kouluikäisten toiminnassa ryhmänohjaajana. Oppija saa valmiuksia ymmärtämään ryhmänohjauksen perusteita ja saa käytännön vaihtoehtoja erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

ABC koulutus + rippikoulu käytynä

Koulutuksen kohderyhmä

PISARA on tarkoitettu rippikoulun käyneille yli 15-vuotiaille nuorille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa perustaidot ja tiedot isosena toimimiseen ha ryhmänohjaamiseen.

Koulutuksen sisältämät seurakunnan koulutusjärjestelmän moduulit

Tavoite: löytää oma ryhmänohjaajaidentiteetti
omien vahvuuksien tunnistaminen ja oman persoonan käyttäminen ryhmänohjaajana
Kuuntelu, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot
Luottamuksen rakentaminen

Moduulin nimi                                                                                                           Osaamisalue

ROT1 Hartauden perusasiat                                                                                      Ryhmänohjaustaidot

ROT2 Hartausmusiikki                                                                                             Ryhmänohjaustaidot

ROT3 Hartauden ilmaisu+ puhe+ rekvisiitta                                                            Ryhmänohjaustaidot

ROT4 Oma hengellinen elämä/rukous                                                                  
Ryhmänohjaustaidot

ROT5 Leikinohjaus                                                                                                                   Ryhmänohjaustaidot

ROT6 Iltaohjelma rakentaminen                                                                             
Ryhmänohjaustaidot

ROT7 Sketsit, draamat, näytelmät                                                                            Ryhmänohjaustaidot

ROT8 Isosen tehtävät leirillä/kerhossa                                                                  
Ryhmänohjaustaidot

ROT9 Omat vahvuudet                                                                                             Ryhmänohjaustaidot

ROT10 Leirin/Kerhon suunnittelu


RJ1 Ryhmän ohjauksen perusteet,                                                                          
Ryhmänohjaaminen

RJ2 Ongelmatilanteet ryhmässä                                                                                Ryhmänohjaaminen

RJ3 Haastavan ryhmän ohjaaminen                                                                         Ryhmänohjaaminen

RJ4 Erilaiset oppijat ryhmässä                                                                                  Ryhmänohjaaminen

RJ5 Ohjaustaitojen syventäminen                                                                          
 Ryhmänohjaaminen

RJ6 Megiksen rooli                                                                                                   Ryhmänohjaaminen

VV1 Dialogisuus ja tasavertaisuus                                                                           Vuorovaikutus

VV2 Vuorovaikutustaidot                                                                                         Vuorovaikutus

VV3 Tiimityö ja roolit                                                                                               Vuorovaikutus

VV4 Ikätason ymmärtäminen toiminnassa                                                               Vuorovaikutus

VV5 Kannustus, palaute                                                                                           Vuorovaikutus

VV6 Vastuu                                                                                                              Vuorovaikutus

VV7 Rooliristiriidat ja ongelmat ryhmässä                                                              Vuorovaikutus

VV8 Auktoriteetti                                                                                                     Vuorovaikutus

VV9 Tunteet                                                                                                              Vuorovaikutus

VV10 itsensä arvostaminen                                                                                       Vuorovaikutus

M1 Kristityn elämää                                                                                                  Kristittynä eläminen

M2 Suuret kysymykset                                                                                              Kristittynä eläminen

M3 Luottamus                                                                                                            Vuorovaikutus

M4 Musiikki                                                                                                               Ryhmänohjaustaidot

M5 minä somessa                                                                                                        Vuorovaikutus

M6 Veisut tutuiksi                                                                                                       Ryhmänohjaustaidot

Yhteensä 124 tuntia/ (4OP)

Vastaava järjestäjä

Riihimäen seurakunnan nuorisotyö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Riihimäen seurakunnan nuorisotyön tiimi.