ISOSKOULUTUS

Koulutus antaa valmiuksia toimia rippikoululaisista koostuvan ryhmänohjaajana. Oppija saa valmiuksia ymmärtämään ryhmänohjauksen perusteita ja saa käytännön vaihtoehtoja erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Rippikoulu tai ABC ja KO1 koulutus käytynä

Koulutuksen kohderyhmä

Isoskoulutus on tarkoitettu rippikoulun yli 15-vuotiaille nuorille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa perustaidot ja tiedot isosena toimimiseen ha ryhmänohjaamiseen.

Koulutuksen sisältämät seurakunnan koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi

Osaamisalue

 

IK1: Minä isosena

 Itsensä kehittäminen

 

IK6: Luottamus

Itsensä kehittäminen

 

RJ1: Minä ryhmänohjaajana

Minä ryhmänohjaajana

 

RJ3: Haastavan ryhmän ohjaaminen ja auktoriteetti

Minä ryhmänohjaajana

 

RJ4: Ongelmatilanteet ryhmässä

Minä ryhmänohjaajana

 

RJ8: Ryhmädynamiikka

Minä Ryhmänohjaajana

 

IT1: Miten ohjaan leikkiä?

Isostaidot

 

IT2: Iltaohjelman valmistaminen

Isostaidot

 

IT3: Dialogisuus ja tasavertaisuus isosen työssä

Isostaidot

 

IT4: Isosen tehtävät leirillä

Isostaidot

 

IT5: Vuorovaikutus

 Isostaidot

 

IT6: Hartauden valmistaminen ja pitäminen

Isostaidot

 

IT7: Minä ja tunteet

Isostaidot

 

IT8: Ensiaputaidot

 Isostaidot

 

IT9: Leirin suunnittelu ja toteutus

Isostaidot

 

IT10: Musiikin käyttö

Isostaidot

 

IT11: Veisut tutuksi

Isostaidot

 

IT12: Luovuus ja toiminnallisuus

Isostaidot

 

IT13: Muut erityistaidot

Isostaidot

 

RJ5: Ryhmän turvallisuus

Minä Ryhmänohjaajana

 

RJ6: ryhmänohjaajan erilaiset roolit

Minä Ryhmänohjaajana

 

Koulutuksen kokonaiskesto  124 tuntia/ (4OP)

Vastaava järjestäjä

Riihimäen seurakunnan nuorisotyö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Riihimäen seurakunnan nuorisotyön tiimi.

Koulutuksen sisältämät moduulit

Tavoite: löytää oma isosidentiteetti
omien vahvuuksien tunnistaminen ja oman persoonan käyttäminen isosena
Kuuntelu, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot
Luottamuksen rakentaminen

Mitä isoskoulutus on?
Minä isosena (IK1)

Minä ryhmänohjaajana (RJ1)

Ryhmän turvallisuus (Rj5)

Ryhmädynamiikka (RJ8)

Rippikouluryhmän ohjaaminen(J2)

Hartauden pitäminen/ miten valmistan hartauden (IT6)

Miten ohjaan leikkiä? (IT1)

Iltaohjelman valmistaminen (IT2)

Vuorovaikutustaidot (IT5)

Veisut tutuiksi (IT11)

Haastavan ryhmän ohjaaminen, auktoriteetti ryhmässä (RJ3)  

Leikinohjaaminen käytännössä ja sen harjoittelu (IT12)

Ongelmatilanteet ryhmissä (RJ4)

Isosen monet roolit: suhteessa rippikoululaisiin, toisiin isosiin, työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin, rooli seurakunnan edustajana (RJ6)

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen, itsereflektointi (IK7)

Ristiriitojen ratkaiseminen

Gospelmusiikki tutuksi (IT10)

Minä ja tunteet (IT7)

Dialogisuus ja tasavertaisuus isosen työssä (IT3)

Isosen tehtävät rippikoulussa (IT4) 

Ensiapu (IT8)

Luottamus isosen työssä (IK6)   

ITSENSÄ KEHITTÄMINEN

Kehittää omaa tapaansa toimia isosena, osaa antaa ja vastaanottaa palautetta ja reflektoida omaa rooliaan isosena. Osaa tiimityön perusteet.
Minä isosena (IK1)

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen, itsereflektointi (IK7)

Luottamus isosen työssä    (IK6)   

Tiimityö ja oma rooli tiimissä (J5)

JOHTAMINEN
Osaa johtaa rippikouluryhmää

rippikouluryhmän ohjaaminen (J2)

MINÄ RYHMÄNOHJAAJANA
osaa ohjaamistaitojen ja ryhmänhallinnan perustaidot, ryhmän kehitysvaiheiden ja perusteiden tunteminen
ryhmädynamiikan ja vuorovaikutustaitojen perusteet, turvallisuuden huomioiminen ryhmän toiminnassa
toiminta pienryhmien ongelmatilanteissa, erityisten oppijoiden huomioiminen
Dialogisuus ja tasapuolisuus ryhmänohjaajana

Minä ryhmänohjaajana (RJ1)
Ryhmän turvallisuus (Rj5)

Ryhmädynamiikka (RJ8)

Haastavan ryhmän ohjaaminen, auktoriteetti ryhmässä (RJ3)  

Ongelmatilanteet ryhmissä (RJ4)

isosen monet roolit: suhteessa rippikoululaisiin, toisiin isosiin, työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin, rooli seurakunnan edustajana (RJ6)

Ohjaajan erilaiset roolit (RJ6)

ISOSTAIDOT

Hartauden pitäminen/ miten valmistan hartauden (IT6)
Miten ohjaan leikkiä? (IT1)

Iltaohjelman valmistaminen (IT2)

Vuorovaikutustaidot (IT5)

Leikinohjaaminen käytännössä ja sen harjoittelu (IT12)

gospelmusiikki tutuksi (IT10)

Minä ja tunteet (IT7)

Dialogisuus ja tasavertaisuus isosen työssä (IT3)

Isosen tehtävät rippikoulussa (IT4) 

Ensiapu (IT8)