Perheasioiden sovittelu


Perheasioiden sovittelu on lapsiperheille suunnattu työskentely, jossa eron jälkeen vanhemmilla on mahdollisuus ulkopuolisten sovittelijoiden avustuksella etsiä ratkaisuja lasten asioiden järjestämiseen ja arjen käytäntöihin muuttuvassa perhetilanteessa.

Ristiriitaisten ja kipeiden tunteiden keskellä vanhempien saattaa joskus olla vaikea ajatella lasten etua. Vaikka parisuhde päättyy, yhteinen vanhemmuus jatkuu. Lasten etu on, että vanhemmilla on sujuva yhteistyö lapsia koskevissa asioissa eron jälkeen. Ulkopuolisesta, puolueettomasta sovittelijasta voi olla apua, kun mietitään ratkaisujen vaikutusta lasten elämään.

Sovittelussa vanhemmat tekevät sovittelijan avustuksella sellaisia ratkaisuja, joiden molemmat kokevat soveltuvan tilanteeseensa. Sovittelun tavoitteena on lapsen hyvinvointi ja molempien vanhempien vanhemmuuden turvaaminen. Sovittelun keskiössä on lapsi ja hänen tarpeensa. Sovittelija auttaa vanhempia keskittymään lapsen asioihin ja päivittämään omaa vanhemmuuttaan muuttuvassa tilanteessa. Sovittelussa selvitetään erotilannetta tavalla, joka auttaa selkiyttämään ja jäsentämään erotilannetta sekä edistämään vanhempien ja heidän lastensa välisen suhteen jatkuvuutta. Sovittelun tavoitteena on auttaa vanhempia kommunikoimaan rakentavasti toistensa kanssa rakentavasti nyt ja tulevaisuudessa.

Sovittelu on vapaaehtoista. Sovittelijat ovat puolueettomia eikä heidän tehtävänään ole ratkoa, kuka asioissa on oikeassa ja väärässä. Sovittelijoiden tärkein tehtävä on pitää huolta, että vanhempien tekemän ratkaisut tukevat mahdollisimman hyvin lapsen hyvinvointia. Osallistuja voi ilmoittaa sovittelijalle, ettei halua jatkaa sovittelua, jolloin sovittelu päättyy. Myös sovittelijalla on oikeus tarvittaessa keskeyttää sovittelu.

Ratkaisut ovat aina perheen omia. Halutessaan vanhemmat voivat käydä vahvistamassa sopimuksen lastenvalvojalla.
 

Sovittelussa käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi:
    * lasten asuminen
    * tapaamiset
    * lasten arjen asiat

Sovittelun vaiheet
• Molempien vanhempien erilliskäynnit (1 h)
•  1-3 vanhempien yhteistä sovittelutapaamista (1,5 h/ käynti)

 Keskustelut ovat
    * luottamuksellisia (työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus)
    * maksuttomia

Perheasioiden sovitteluun voit varata ajan Hyvinkää-Riihimäen perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin
kautta ma ja to klo 9-11 puh. 040 1813 128

 

Ihmissuhteet ovat elämän suola ja sokeri. Jos ja kun rakkauteen tulee ryppyjä, kannattaa hakea apua. Ulkopuolinen vaitiolovelvollinen ammattilainen voi olla apuna etsimään ratkaisuja tai ainakin askelia eteenpäin. Apua tarjoavat oman seurakunnan lisäksi perheasiain neuvottelukeskukset eri puolilla Suomea.

Ihmissuhteet

Huomatessasi olevasi tai läheisesi olevan riippuvainen päihteistä, hae rohkeasti apua omasta terveyskeskuksestasi tai seurakunnastasi.

Päihteet ja riippuvuus